Program dla polskich i zagranicznych badaczek i badaczy, który umożliwia uzyskanie środków na badania nad mało znanymi obszarami polskiej muzyki lub tańca. Badania mogą być prowadzone zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Wersja do druku

Udostępnij

Program własny Instytutu Muzyki i Tańca. Jest przeznaczony dla polskich i zagranicznych badaczy.

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

w ramach obecnej edycji

Publikacje