Zespół

Sekretariat

Kancelaria

Dział Programów Ministra

Dział Muzyki Polskiej

Dział Projektów Muzycznych

Dział Polski Impresariat Muzyczny

Dział POLMIC

Dział Edukacji i Popularyzacji Tańca

Dział Impresariatu Tańca

Dział Wydawniczy

Redakcja portalu taniecPOLSKA.pl