PROGRAMY WŁASNE NARODOWEGO INSTYTUTU MUZYKI i TAŃCA

dowiedz się więcej

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej

 

Celem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalenie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości polskich kompozytorów, zwłaszcza XIX i XX wieku.

dowiedz się więcej

PolandDances / Tournée 2024

Do 19 maja można składać wnioski do Programu „PolandDances / Tournée – edycja 2024”, w ramach którego dofinansowane zostaną zagraniczne prezentacje spektakli tanecznych z udziałem polskich tancerzy(-ek) i choreografów(-ek). Program ten służy prezentacji i promocji polskich twórców(-czyń) tańca wśród zagranicznych kuratorów, prezenterów, producentów i publiczności.

dowiedz się więcej

Polski Impresariat Muzyczny

Powstał z inicjatywy i pomysłu Marcina Rudzińskiego i Lecha Dzierżanowskiego w lipcu 2019 roku z w ramach Instytutu Muzyki i Tańca (obecnie NIMIT) dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego i pod jego patronatem.

 

dowiedz się więcej

PolandDances

Narzędzie impresariatu, dzięki któremu zagraniczny odbiorca może poznać całe spektrum działań tanecznych na polskiej scenie. Na stronie polanddances.pl, znajdują się informacje o działalności instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i artystów niezależnych.

Kalendarz wydarzeń

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.