Zdjęcie: Program Rezydencji Artystycznych dla artystów z Ukrainy - kontynuacja

Program Rezydencji Artystycznych dla artystów z Ukrainy - kontynuacja

W obliczu nieustającego zagrożenia z jakim zmagają się obywatele Ukrainy oraz związanego z tym braku możliwości powrotu do działalności zawodowej na rodzimym obszarze, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca postanowił kontynuować program wsparcia dla artystów ukraińskich, którzy odnaleźli się na polskim rynku pracy w kulturze lub dopiero zaczynają zbierać pierwsze doświadczenia.

PROGRAMY WŁASNE NARODOWEGO INSTYTUTU MUZYKI i TAŃCA

dowiedz się więcej

Polska Platforma Tańca

To najważniejsze w naszym kraju profesjonalne wydarzenie networkingowe o potencjale budowania międzynarodowej obecności i współpracy polskiego i zagranicznego środowiska tanecznego. Do udziału w nim zapraszani są zagraniczni managerowie, prezenterzy, producenci, promotorzy tańca, dyrektorzy festiwali oraz przedstawiciele innych platform tańca z całego świata.

dowiedz się więcej

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej

 

Celem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalenie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości polskich kompozytorów, zwłaszcza XIX i XX wieku.

dowiedz się więcej

Polski Impresariat Muzyczny

Powstał z inicjatywy i pomysłu Marcina Rudzińskiego i Lecha Dzierżanowskiego w lipcu 2019 roku z w ramach Instytutu Muzyki i Tańca (obecnie NIMIT) dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego i pod jego patronatem.

 

dowiedz się więcej

PolandDances

Narzędzie impresariatu, dzięki któremu zagraniczny odbiorca może poznać całe spektrum działań tanecznych na polskiej scenie. Na stronie polanddances.pl, znajdują się informacje o działalności instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i artystów niezależnych.

Kalendarz wydarzeń

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.