PROGRAMY WŁASNE NARODOWEGO INSTYTUTU MUZYKI i TAŃCA

dowiedz się więcej

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej

 

Celem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalenie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości polskich kompozytorów, zwłaszcza XIX i XX wieku.

dowiedz się więcej

Polski Impresariat Muzyczny

Powstał z inicjatywy i pomysłu Marcina Rudzińskiego i Lecha Dzierżanowskiego w lipcu 2019 roku z w ramach Instytutu Muzyki i Tańca (obecnie NIMIT) dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego i pod jego patronatem.

 

dowiedz się więcej

PolandDances

Narzędzie impresariatu, dzięki któremu zagraniczny odbiorca może poznać całe spektrum działań tanecznych na polskiej scenie. Na stronie polanddances.pl, znajdują się informacje o działalności instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i artystów niezależnych.

dowiedz się więcej

Dancing Together, Again!

To projekt realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca razem z Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Movimento Danza w Neapolu i TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka w latach 2023-2025 w ramach programu Kreatywna Europa, komponent Kultura. Jego główne założenia to: wymiana kulturowa, wspólne działanie artystów, producentów i badaczy tańca z naciskiem na proces twórczy oraz integracja z lokalną społecznością.

Kalendarz wydarzeń

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.