Rada Programowa

Prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał następujących członków Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca:

Krzysztof Pastor – Przewodniczący

Tancerz, choreograf. Od 2009 roku Dyrektor Polskiego Baletu Narodowego. W latach 2011-2020 dyrektor artystyczny baletu Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu. Był solistą Polskiego Teatru Tańca Conrada Drzewieckiego, Teatru Wielkiego w Łodzi i Baletu Lyońskiego. W 1985 roku związał się z Holenderskim Baletem Narodowym (Het Nationale Ballet) i rozpoczął tam także pracę choreograficzną. Po zakończeniu kariery scenicznej, w latach 1997-1999 był choreografem Washington Ballet, a potem kontynuował swoją twórczość w Amsterdamie, gdzie w latach 2003-2017 zajmował pozycję choreografa-rezydenta Holenderskiego Baletu Narodowego. Tam powstała większość jego autorskich baletów. Zrealizował ponad 70 różnych choreografii, także z zespołami Australii (The Australian Ballet, West Australian Ballet), Belgii, Czech, Hongkongu, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Szwecji (Królewski Balet Szwedzki), Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii (Scottish Ballet), Włoch i USA (Washington Ballet i Joffrey Ballet). Laureat nagród choreograficznych Międzynarodowego Konkursu Baletowego w Helsinkach i holenderskiej Fundacji Dansersfonds’79, nagród specjalnych polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Artystów Scen Polskich oraz ZAiKS-u. Odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2011), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) i Honorową Złotą Gwiazdą Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej (2016) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (2021). W 2017 roku otrzymał tytuł „Wybitnego Polaka” od Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W 2019 roku jego balet Dracula zrealizowany w West Australian Ballet otrzymał Performing Arts Western Australian Dance Award za Najlepsze Nowe Dzieło Taneczne.

dr Przemysław Kieliszewski – Zastępca Przewodniczącego

Prawnik z wykształceniem muzycznym, doktor nauk humanistycznych. Autor publikacji z zakresu zarządzania kulturą i polityki kulturalnej. Od 1994 r. menedżer artystów oraz zespołów w Polsce i za granicą. Organizator kilkuset koncertów i przedstawień. W latach 2003–2004 uczestniczył w reformie i powołaniu nowej instytucji kultury – Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Od 2008 do 2012 roku był dyrektorem Festiwalu Akademia Gitary, a obecnie jest szefem jego Rady Programowej. W latach 2019 -2020 Przewodniczący pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz jeden z najbardziej aktywnych członków Konferencji Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych, czyli nieformalnego stowarzyszenia dbającego o rozwój merytoryczny i managerski tych typów instytucji. Laureat Nagrody Rady Fundacji Kultury Polskiej, Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Orderu Labor Omnia Vincit oraz Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej. Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Kalina Cyz

Muzykolog, kulturoznawca i logopeda. Od 16 lat pracuje jako trener i terapeuta głosu. Założycielka Warsztatu Mowy, kurator projektów edukacyjnych. Autorka wielu książek dla dzieci – w tym o Krzysztofie Pendereckim pt. „Najdzielniejszy z dziadków”, wydaną przez PWM. Współpracowała m.in. z Biblioteką Narodową, Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Polskim Wydawnictwem Muzycznym czy Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Od 6 lat współpracuje z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od 2018 roku pracuje w Telewizji Polskiej, od 1 sierpnia 2019 roku jako Redaktor naczelna TVP Kultura. Obecnie pełni również obowiązki Dyrektora Teatru Telewizji.

Ryszard Kalinowski

Tancerz, choreograf, pedagog. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalności teatr i taniec na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa. W latach 1993-2001 był tancerzem Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Od roku 2001 należy do zespołu Lubelskiego Teatru Tańca, od 2006 roku jest jego kierownikiem artystycznym. Dwukrotnie otrzymał wyróżnienia za swoją działalność na polu kultury i tańca, tj. Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2001) oraz Nagrodę Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta (2003). Jest laureatem tegorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wybitnych postaci polskiej kultury. Członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca.

Jerzy Kornowicz

Kompozytor, pianista-improwizator, pedagog i promotor muzyki. Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej w Warszawie i Konserwatorium Królewskim w Hadze oraz zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się muzyką licznych gatunków, zarówno zapisywaną jak i improwizowaną. Jego muzyka była wykonywana w ponad 20 krajach świata. Wykładał gościnnie na uczelniach polskich, europejskich i w USA. Inicjował i współorganizował festiwale i cykle koncertowe. Jest współtwórcą i komisarzem artystycznym Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie. Sprawuje funkcję dyrektora festiwalu „Warszawska Jesień”. Zajmuje się kwestiami strukturalnymi polskiej kultury z pozycji środowisk pozarządowych. W latach 2003-2015 był prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Jest współinicjatorem powstania i prezesem Stowarzyszenia Kreatywna Polska, łączącego polskie przemysły kreatywne i środowiska twórcze. W latach 2018 – 2021 członek Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca ds. Muzyki.

dr Dorota Majerczyk

Folklorystka, etnograf i badacz kultury. Absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2012-2018 prowadziła badania terenowe w regionie Zagórzan, czego efektem jest napisana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Jerzego Przerembskiego etnomuzykologiczna praca doktorska pt. „Tradycje muzyczne Zagórzan”, złożona w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2000-2005 pracowała na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Pełniła również funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury przy Radzie Miasta w Rabce-Zdroju (1998-2002). W 2018 roku została Radną Rady Miejskiej w Rabce Zdroju i Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W latach 1998-2004 była Członkiem Rady Muzealnej przy Muzeum Etnograficznym im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, a od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady Muzealnej. W latach 2017 – 2018 działała w Komisji Sterującej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2012-2020 członkini Zarządu Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego w Warszawie, a od 2021 roku ekspert polskiej sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Jest założycielką powstałego w 2005 roku Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej, z siedzibą w Chabówce oraz założycielką i instruktorem zespołu regionalnego „Majeranki” im. Jana Janoty w Rabce-Zdroju. To laureatka wielu nagród za działalność w dziedzinie kultury m.in. Wojewody Nowosądeckiego (1997), Wójta Gminy Poronin (2004) oraz Burmistrza Rabki-Zdroju (2007). W 2006 roku została uhonorowana Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2011 roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi dla Województwa Małopolskiego a w 2017 roku odebrała Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W 2017 roku Urząd Miasta Rabki Zdroju przyznał jej statuetkę „Osobowość Roku 2017” w dziedzinie kultury.

prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

Muzykolog, dyrektor Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów (od 2003) oraz Komitetu Redakcyjnego Dzieł Stanisława Moniuszki przy PWM (od 2017), członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 2016) i Rady Programowej projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej. W badaniach naukowych koncentruje się na muzyce polskiej XVII-XIX wieku, dziejach kultury muzycznej Śląska oraz problematyce muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Jest autorem licznych publikacji oraz wydań źródłowych (dzieła M.J. Żebrowskiego, J. Elsnera i S. Moniuszki).

Jacek Rogala

Dyrygent, kompozytor i pedagog. Absolwent kompozycji w klasie G. Pstrokońskiej-Nawratil oraz dyrygentury w klasie M. Pijarowskiego na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Od 2001 jest dyrektorem Filharmonii Świętokrzyskiej. Pracował w Polskim Radiu Wrocław i Radiowej Dwójce. Był pełnomocnikiem Ministra Kultury, prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, wiceprzewodniczącym Zrzeszenia Filharmonii Polskich – od 2021 jest jego przewodniczącym. Jest adiunktem i kierownikiem Katedry Dyrygentury w Akademii Muzycznej w Łodzi. Był członkiem Rady ds. Instytucji Artystycznych I kadencji MKiDN, obecnie jest członkiem III kadencji tej Rady oraz członkiem Rady Uczelni AMKL.

Marzena Strąk

Pedagog, socjolog i menedżer kultury. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Współtworzyła festiwale, spektakle, ogólnopolskie i międzynarodowe kampanie społeczno-edukacyjne, spoty reklamowe i teledyski. Reżyserowała koncerty i programy telewizyjne. Jurorka konkursów z różnych dziedzin działalności twórczej. Autorka książek dla dzieci. Od wielu lat zawodowo związana z Narodowym Centrum Kultury, gdzie odpowiadała za realizację wysokobudżetowych projektów oraz ich promocję.

Do zadań Rady Programowej NIMiT należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez Dyrektora kierunków działania Instytutu;
2) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania oraz planów finansowych Instytutu, a także ocena ich realizacji;
3) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
4) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu;
5) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu.