Programme board

The Program Board consists of:

Krzysztof Pastor

Przemysław Kieliszewski

Kalina Cyz

Ryszard Kalinowski

Jerzy Kornowicz

dr Dorota Majerczyk

Janusz Orlik

prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

Jacek Rogala

Marzena Strąk