Zajmuje się inicjowaniem, prowadzeniem oraz koordynacją długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i rozwoju tradycyjnej kultury muzycznej i tanecznej w Polsce, a także sieciowaniem grup i osób, które się nią zajmują.

 

W ramach Pracowni działają tematyczne, międzyśrodowiskowe grupy robocze. Efektem ich prac są ponadregionalne, innowacyjne i eksperymentalne programy oraz długofalowe strategie wspierające odradzanie i ożywianie źródeł muzyki i tańca tradycyjnego jako twórczego elementu kultury współczesnej.

 

Projekty i programy

Wersja do druku

Udostępnij