Do 5 stycznia 2024 roku można nadsyłać zgłoszenia do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” w edycji 2023/2024. Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wersja do druku

Udostępnij

Priorytety badawcze edycji to:

Polskie życie muzyczne i twórczość polskich kompozytorów w Europie środkowo-wschodniej pod rządami Habsburgów w latach 1800-1918 oraz Działalność polskich tancerzy, choreografów i pedagogów poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem okresu XX wieku.

Na wnioski związane z tą tematyką rezerwuje się 35% budżetu programu.

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przysłać wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami w jednym pliku pdf na adres: bialeplamy@nimit.pl z tytułem wiadomości: „Białe plamy – muzyka i taniec” – wniosek.

Termin wyboru zgłoszeń upływa 9 lutego 2024 roku. Po tym terminie lista wybranych projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Jeżeli pełna pula środków przeznaczonych na edycję programu nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2023/2024 wynosi 150 000 zł.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest poniżej.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. muzyki

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Muzyki Polskiej

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Żórawski – Specjalista ds. muzyki polskiej, Dział Muzyki Polskiej, tel. +48 887 507 017, grzegorz.zorawski@nimit.pl


Białe plamy – muzyka i taniec, to program dla polskich i zagranicznych badaczy, umożliwiający uzyskanie środków na badania nad mało znanymi obszarami polskiej muzyki lub tańca. Badania mogą być prowadzone zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

powiązane

Publikacje