Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 27 września 2021 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu Białe plamy – muzyka i taniec edycji 2021/2022.

Wersja do druku

Udostępnij

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu w latach 2021/2022 upływa 22 października 2021 roku.

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przysłać wraz z załącznikami a) i b) w jednym pliku pdf na adres: bialeplamy@nimit.pl z tytułem wiadomości: Białe plamy – muzyka i taniec” – wniosek.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 12 listopada 2021 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Jeżeli pełna pula środków przeznaczonych na edycję 2021/2022 programu nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2021/2022 wynosi 150 000 zł.

O programie:

Białe plamy – muzyka i taniec, to program dla polskich i zagranicznych badaczek i badaczy, który umożliwia uzyskanie środków na badania nad mało znanymi obszarami polskiej muzyki lub tańca. Badania mogą być prowadzone zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, Departament Muzyki;
tel. +48 22 829 20 15, +48 785 340 000, brygida.blaszczyk@nimit.pl

Maria Zarycka – Specjalista ds. programowych, Departament Muzyki; tel. +48 887 507 017, maria.zarycka@nimit.pl

powiązane

Publikacje