Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Opis:

Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej oraz tańca.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób), zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostaną przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

W edycji 2015/16 wyodrębniono priorytet dla prac badawczych związanych z życiem i twórczością Michała Kleofasa Ogińskiego, historią gatunku oraz praktykami wykonawczymi i tanecznymi poloneza, a także historią powstania, budową i zasadami gry na dudach podhalańskich. Na prace związane z powyższą tematyką zarezerwowano w ramach budżetu programu pulę 25%. Niewykorzystanie tej puli spowoduje przeznaczenie tych środków na inne zgłoszone projekty.

V edycja programu trwa od 1 października 2015 roku do 31 lipca 2016 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 31 maja 2015 r., zaś termin wyboru projektów 31 sierpnia 2015 r.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w terminie do 10 września 2015 r.

Wersja papierowa podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinna być przysłana na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie Wniosek do programu „Muzyczne białe plamy”) w terminie do 31 maja 2015 r. (o zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego), a także w formie elektronicznej (zeskanowany i podpisany wniosek wraz z załącznikiem a) na adres imit@imit.org.pl w terminie do 31 maja 2015 roku włącznie.

Budżet:

V edycja – 100 tys. zł

Osoba odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie trwania IV edycji

Zgłoszono 30 aplikacji (31.05.2015)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 9 projektów (08.07.2015)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ APLIKACYJNY

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

 

powiązane

Publikacje