Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Opis:

Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej oraz tańca.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób), zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostaną przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

W edycji 2014/15 wyodrębniono priorytet dla prac badawczych związanych z życiem i twórczością Tomasza Sikorskiego. W związku z tym, zarezerwowano w ramach budżetu programu pulę 20% przeznaczoną na prace badawcze związane z jego życiem i twórczością. Niewykorzystanie tej puli spowoduje przeznaczenie tych środków na inne zgłoszone projekty.

IV edycja programu trwa od 1 października 2014 roku do 31 lipca 2015 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 30 czerwca 2014 r., zaś termin wyboru projektów 31 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z regulaminem programu wyniki zostaną ogłoszone na stronie IMiT w terminie do 10 września 2014 r.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: Instytut Muzyki
i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wniosek do programu ”Muzyczne białe plamy” [o zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego] oraz w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. [dokumenty w formacie word lub skany]

Budżet:

IV edycja – 100 tys. zł

Osoba odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie trwania III edycji

Zgłoszono 32 aplikacje (30.06.2014)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 11 projektów (26.08.2014)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ APLIKACYJNY

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

 

 

powiązane

Publikacje