1 lutego 2024 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” w edycji 2023/24. Dofinansowanie otrzymało 14 projektów badawczych.

Wersja do druku

Udostępnij

Do programu zgłoszono 48 wniosków aplikacyjnych. W skład komisji ekspertów rekomendującej dyrekcji Instytutu projekty do dofinansowania weszli przedstawiciele środowiska akademickiego. Skład komisji:

prof. dr hab. Magdalena Dziadek
dr Mariusz Gradowski
dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
dr Łukasz Smoluch
prof. dr hab. Ewa Wycichowska

Zgodnie z regulaminem programu, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – Paula Lis-Sołoducha, kierując się rekomendacją komisji, podjęła ostateczną decyzję o dofinansowaniu następujących projektów badawczych:

 1. Wypełnienie luki w polskiej historii tańca, dotyczącej losów artystek i artystów Baletu Polskiego (Polskiego Baletu Reprezentacyjnego), po wybuchu II wojny światowej […]Jadwiga Ignaczak
  kwota dofinansowania 10 000 zł
 2. Ocena ryzyka dysfunkcji narządu ruchu tancerzy na podstawie biomechanicznych badań postawy ciała w wybranych pozycjach baletowychJoanna Gorwa, Robert Michnik, Katarzyna Nowakowska-Lipiec
  kwota dofinansowania 18 000 zł
 3. Ludwik Bronarski – muzykolog, pianista. Studia na Uniwersytecie Wiedeńskim i lekcje mistrzowskie u Teodora LeszetyckiegoMałgorzata Sieradz
  kwota dofinansowania 10 000 zł
 4. Romanse wokalne Antoniego Henryka Radziwiłla – edycja źródłowo-krytycznaAgnieszka Drożdżewska
  kwota dofinansowania 4 000 zł
 5. Opracowanie krytyczno-źródłowe i interpretacyjne materiałów nutowych odkrytych utworów Edwarda Wolffa (1816-1880) na flet i fortepianAgata Kielar-Długosz, Łukasz Długosz, Marek Toporowski
  kwota dofinansowania 18 000 zł
 6. Muzyczne tradycje warszawskiej rodziny LesslówTomasz Fatalski
   kwota dofinansowania 9 000 zł
 7. Conductus funebris Wojciecha Dankowskiego – analiza i edycja źródłowo-krytycznaJustyna Raczkowska
  kwota dofinansowania 9 000 zł
 8. Azjatyckie instrumenty muzyczne w kolekcjach muzealnych w Polsce – kwerenda, klasyfikacja, popularyzacjaMaria Szymańska-Ilnata
  kwota dofinansowania 9 000 zł
 9. Katalog organów z okresu 1800-1918 w kościołach diecezji tarnowskiejPaweł Pasternak, Klaudiusz Bieńko
  kwota dofinansowania 18 000 zł
 10. Korespondencja Marii Modrakowskiej z polskim środowiskiem artystycznym (kwerenda oraz opracowanie krytyczno-źródłowe)Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
  kwota dofinansowania 8 000 zł
 11. Polskie dziedzictwo taneczne i pedagogiczne w pracy Tadeusza Morozowicza w Kuritibie, w Brazylii w XX wiekuMarianna Jasionowska
   kwota dofinansowania 10 000 zł
 12. Przygotowanie do wydania utworów znajdujących się w zachowanych rękopisach pochodzących z klasztoru w Podolińcu. Krytyczna edycja źródłowa dwóch anonimowych kompozycji RequiemDariusz Smolarek
  kwota dofinansowania 9 000 zł
 13. Opracowanie i katalog nagrań, wywiadów, śpiewu i muzyki instrumentalnej potomków polskich osadników w Independence (Stany Zjednoczone) z lat 1946-47Mariusz Pucia
   kwota dofinansowania 8 000 zł
 14. Dokumentacja stanu zachowania tradycyjnej kultury muzycznej w regionie piotrkowskimAleksandra Faryńska
  kwota dofinansowania 10 000 zł

Wybrane do dofinansowania projekty dotyczą:

– mało zbadanych lub zaniedbanych obszarów wiedzy o szeroko pojętej polskiej kulturze muzycznej i tanecznej;

– badań nad nieopisanymi dotąd w ogóle lub opisanymi wycinkowo zjawiskami w polskiej kulturze muzycznej i tanecznej, a także obszarów rozpoczętych badań wymagających kontynuacji;

– dokumentacji, opracowania i interpretacji źródeł trudno dostępnych, rozproszonych, mało znanych lub niewystarczająco zbadanych.

Badania obejmują szeroki zakres problematyki i różne epoki od XVIII wieku po współczesność, oraz różnorodne gatunki twórczości. Wśród dofinansowanych prac znalazło się pięć projektów zgodnych z priorytetami badawczym programu w edycji 2023/24.

powiązane

Publikacje