Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu trzeciej edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”. Tegoroczna edycja programu obejmuje także badania związane z tańcem.

Program „Muzyczne białe plamy” przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Badania mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym
i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki oraz zagadnienia związane z historią, teorią i estetyką tańca polskiego,
w szczególności tańca scenicznego.

Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób), a efekty przeprowadzonych badań – prace naukowe, katalogi twórczości, bazy danych, opracowania źródłowe, rekonstrukcje utworów itd. zostaną sfinansowane i opublikowane przez IMiT.

W programie mogą wziąć udział osoby z wyższym wykształceniem, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej.

Realizacja III edycji programu trwa od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2013 roku, zaś termin wyboru projektów w dniu 31 sierpnia 2013.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu w zakładce „programy”.

Zachęcamy również do zapoznania się z efektami I edycji programu w zakładce „materiały”, gdzie opublikowane są następujące prace badawcze: Ewa Czachorowska – Zygor – Twórczość symfoniczna
i kameralna Adama Walacińskiego. Prezentacja. Interpretacja;
Tomasz Dziedzic, Marek Gaszyński – Polski Rock and Roll 1956-1968. Poza anteną i prasą (uwarunkowania, twórczość, patologia); Magdalena Szyndler – Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) – tradycja i współczesność; Mariusz Urban – Katalog zbioru muzykaliów zgromadzonych na chórze Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu wraz z incypitami nutowymi.

 

powiązane

Publikacje