Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 18 lipca br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach II edycji programu IMIT „Muzyczne białe plamy”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk –
prof. Barbara Przybyszewska – Jarmińska i Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich – prof. Ryszard Wieczorek oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk.

Program „Muzyczne białe plamy” dotyczy badań nad zaniedbanymi i mało znanymi obszarami polskiej muzyki, a jego celem jest wypełnianie luk w stanie tych badań w szerokim ujęciu chronologicznym
i gatunkowym.

Spośród 22 zgłoszonych wniosków komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu IMiT następujące projekty badawcze:

1. Emil Młynarski – życie i działalność muzyczna, w szczególności w Warszawie i na terenie Wielkiej Brytanii – Elżbieta Szczepańska-Lange

2. Ludowe pieśni religijne na Podlasiu – Tetiana Zachykievich, Julita Charytoniuk

3. Przygotowanie do wydania Sześciu pieśni młodzieńczych na głos i fortepian Konstantego Regameya z rękopisu odkrytego w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej w Lozannie
Jerzy Stankiewicz, Wanda Gładysz, Anna Bednarczyk

W uzasadnieniu wyboru komisja podkreśliła, że wyłonione wnioski dotyczą dokumentacji
i interpretacji źródeł coraz trudniej dostępnych wraz z upływem czasu, niewątpliwie zaniedbanych obszarów szeroko pojętej polskiej kultury muzycznej oraz zróżnicowanej tematyki badawczej.

Ponadto, badania są dobrze zaplanowane i dają nadzieję na dostarczenie wymiernych, wskazanych
we wnioskach efektów w założonym czasie, wszyscy autorzy projektów mają doświadczenie badawcze
i reprezentują różne ośrodki w Polsce.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom wybranych projektów.

Pełny protokół obrad komisji oraz szczegóły dotyczące programu zamieszczone są w zakładce programy.

 

powiązane

Publikacje