Wersja do druku

Udostępnij

23 września 2016 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach VI edycji programu IMIT „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez: Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich – prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. dr hab. Danuta Popinigis oraz Otwarte Forum Środowisk Sztuki Tańca – Aleksandra Bilińska-Słomkowska.

Spośród 35 zgłoszonych wniosków komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu następujące projekty badawcze:

 1. Muzyka u krakowskich Bonifratrów w świetle źródeł pisanych z XVII-XIX wieku: muzycy, instrumenty, muzykalia, praktyka wykonawcza – Marek Bebak
 2. Święto Wiosny w choreografii Wacława Niżyńskiego – zbiór materiałów ikonograficznych i tekstowych z 1913 r. – Julia Dzondziło
 3. Feliks Nowowiejski – artysta wszechstronny – opracowanie i prezentacja materiałów źródłowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i form prezentacji –
  Iwona Fokt, Arleta Kolasińska, Małgorzata Matuszko
 4. Rekonstrukcja partytur wybranych utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego na podstawie dostępnych materiałów źródłowych – Elżbieta Karolak, Bogna Nowowiejska-Bielawska, Karolina Kaźmierczak
 5. Opracowanie nutowych materiałów rękopiśmiennych Krzysztofa Komedy Trzcińskiego dotyczących muzyki filmowej z Archiwum Krzysztofa Komedy znajdującego się w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej – Żaneta Kicińska, Andrzej Kubiczek
 6. Twórczość mszalna Heinricha Fincka – studia nad źródłami i sporządzenie katalogu tematycznego – Grzegorz Kos
 7. Polska pieśń w Zachodniej Białorusi – śladami Michała Federowskiego – Anastastasya Niakrasava, Piotr Baczewski
 8. Katalog organów w kościołach ewangelickich województwa opolskiego
  Grzegorz Poźniak
 9. Uściślenie oraz uzupełnienie informacji dotyczącej historii warszawskiego baletu romantycznego – Joanna Sibilska-Siudym
 10. Przygotowanie do wydania utworów znajdujących się w rękopisach pochodzących z Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie – Mogile. Krytyczna edycja źródłowa utworów osiemnastowiecznych polskich kompozytorów: pijara o. Justa Franciszka Caspara (o. Justus Joseph a Desponsatione BMV) i Szymona Ferdynanda Lechleitnera – Dariusz Smolarek

powiązane

Publikacje