Wersja do druku

Udostępnij

Program „Białe plamy – muzyka i taniec” skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań, w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych lub mało znanych obszarów polskiej muzyki lub tańca, bez ograniczeń gatunkowych. Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

Wyniki naboru wniosków

14 lipca 2020 r. w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do dofinansowania w ramach programu „Białe plamy – muzyka i taniec” edycja 2020/21.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Polskie Forum Choreologiczne – Urszula Loba-Wilgocka i przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca – Maxymilian Bylicki i Brygida Błaszczyk-Podhajska. 

Spośród 35 zgłoszonych do programu wniosków komisja wybrała do dofinansowania następujące projekty badawcze:

 1. Szkoła czytania muzyki (c. 18631868) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania muzyki – Miłosz Aleksandrowicz

   kwota dofinansowania – 5000 zł
 2. Henryk Pachulski – katalog twórczości – Viktoryia Antonchyk, Natalia Pushina

   kwota dofinansowania – 10 000 zł
 3. Lauda Jerusalem a 9 Telesfora Wiklińskiego O. Carm. Charakterystyka i opracowanie edycji źródłowo-krytycznej – Marek Bebak
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 4. Wartości dydaktyczne utworów fortepianowych Henryka Pachulskiego w kontekście rozwoju techniki pianistycznej dzieci i młodzieży – Jarosław Domagała
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 5. Kompozycje na instrumenty klawiszowe Józefa Boruwłaskiego (17391837) – najsłynniejszego karła oświeceniowej Europy – Gabriela Gacek

   kwota dofinansowania – 7000 zł
 6. Dziedzictwo muzyki tradycyjnej Pomorza na kulturowo-językowym pograniczu polsko-niemieckim w latach 1900-1945, ze szczególnym uwzględnieniem terenów określanych współcześnie jako Pomorze Zachodnie – Ewa Grochowska
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 7. Najstarsi muzycy Regionu Kozła na fotografiach ze zbiorów Fundacji TRES. Baza danych – Joanna Gul, Zbigniew Jerzy Przerembski, Agnieszka Drożdżewska

  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 8. Polska twórczość na gitarę angielską – katalog tematyczny wraz z omówieniem zachowanych dzieł – Wojciech Gurgul

  kwota dofinansowania – 4500 zł
 9. Historia i obraz tańca w Krakowie w latach 19181956 w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej. Przygotowanie słownika biograficznego tańca w Krakowie i Małopolsce w okresie 19182018 – uzupełnianie i redakcja biogramów twórców – Krzysztof Hliniak, Agnieszka Gorczyca, Magdalena Malska

  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 10. Archiwum Bożeny Mamontowicz-Łojek w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Analiza zawartości zbioru i jego potencjału dla badań tańca – Hanna Raszewska-Kursa
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 11. Józef Wieniawski (18371912) – katalog twórczości – Karol Rzepecki

  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 12. Twórczość solowa, chóralna i wokalno-instrumentalna Stefana Mariana Stoińskiego – szkic analityczny – Anna Stachura-Bogusławska
  kwota dofinansowania – 3000 zł
 13. Carl Julius Adolph Hoffmann (18011843) – wskrzesiciel opolskiego życia muzycznego. Twórczość maryjna na przykładzie Litanii Loretańskiej i Ave Maris Stella – Ewelina Szendzielorz

  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 14. Przywrócony pamięci: Emil Łapczyński, koncercista (18371863). Życie i droga twórcza zapomnianego wirtuoza, kompozytora i powstańca styczniowego – Maria Wilczek-Krupa

  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 15. Antonina Miklaszewicz-Campi. Lata wiedeńskie. [W dwusetną rocznicę śmierci] – Andrzej Wolański
  kwota dofinansowania – 10 000 zł

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków oraz szereg kryteriów merytorycznych wymienionych w regulaminie, w szczególności: zgodność zgłoszonych tematów z celem programu, unikatowość i czasochłonność prowadzonych badań, zaplanowanie zadań i harmonogram prac umożliwiające osiągnięcie wymiernych efektów badań i dostarczenie ich do Instytutu w wymaganym regulaminowo terminie, a także dotychczasowe osiągnięcia badaczy oraz ich kompetencje i doświadczenie badawcze w proponowanym obszarze badań.

Wybrane do dofinansowania projekty dotyczą:

 • niewątpliwie mało zbadanych lub zaniedbanych obszarów wiedzy o szeroko pojętej polskiej kulturze muzycznej i tanecznej;
 • badań nad nieopisanymi dotąd w ogóle lub wycinkowo zjawiskami w polskiej kulturze muzycznej i tanecznej, a także obszarów rozpoczętych badań wymagających kontynuacji;
 • dokumentacji, opracowania i interpretacji źródeł trudno dostępnych, rozproszonych, mało znanych lub niewystarczająco zbadanych.

Wybrane projekty obejmują szeroki zakres problematyki, w tym muzykę tradycyjną i taniec, a także zajmują się różnymi epokami, od XVIII wieku po współczesność, oraz różnorodnymi gatunkami twórczości.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

Katarzyna Meissner – dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – kierownik Działu Programowego, tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

Pliki do pobrania:

Informacja o powołaniu komisji

Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 20 maja 2020 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” edycji 2020/2021

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu w latach 2020/2021 upływa 30 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przysłać wraz z załącznikami a) i b) w jednym pliku pdf na adres: imit@imit.org.pl z tytułem wiadomości: „Białe plamy – muzyka i taniec” – wniosek.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 27 lipca 2020 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.

Jeżeli pełna pula środków przeznaczonych na edycję 2020/2021 programu nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2020/2021 wynosi 150 000 zł.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w części Pliki do pobrania.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

Katarzyna Meissner – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny do programu

powiązane

Publikacje