Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Opis:

Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej oraz tańca.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób), zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostaną przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

W edycji 2016/17 wyodrębniono priorytet dla prac badawczych związanych z życiem i twórczością Feliksa Nowowiejskiego. Na badania nad życiem i twórczością kompozytora zarezerwowano 25% puli budżetu programu

VI edycja programu trwa od 1 października 2016 roku do 31 lipca 2017 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 5 września 2016 r., zaś termin wyboru projektów 30 września 2016 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w terminie do 30 września 2016 r.

Wersja papierowa podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinna być przysłana na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie Wniosek do programu „Muzyczne białe plamy”) w terminie do 5 września 2016 roku (o zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego), a także w formie elektronicznej (zeskanowany i podpisany wniosek wraz z załącznikiem a) na adres imit@imit.org.pl w terminie do 5 września 2016 roku włącznie.

Budżet:

VI edycja – 100 tys. zł

Osoba odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie trwania V edycji

Zgłoszono 35 aplikacji (05.09.2016 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 10 projektów (23.09.2016 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ APLIKACYJNY

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

 

powiązane

Publikacje