Wersja do druku

Udostępnij

18 października 2017 r. upływa termin naboru wniosków do VII edycji programu IMiT „Muzyczne białe plamy”, skierowanego do polskich i zagranicznych badaczy planujących prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Badania w ramach programu mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki oraz zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Program skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej. Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób), a efekty przeprowadzonych badań prace naukowe, katalogi twórczości, bazy danych, opracowania źródłowe, rekonstrukcje utworów itd. zostaną sfinansowane i opublikowane przez IMiT.

W edycji 2017/18 wyodrębniono priorytet dla prac badawczych dotyczących dokumentacji polskiego życia muzycznego w okresie rozbiorów Polski. Na badania w tym zakresie zarezerwowano 25% puli budżetu programu.

Realizacja VII edycji programu trwa od 2 listopada 2017 r. do 31 lipca 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 18 października, zaś termin wyboru projektów 31 października 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem programu dostępne są w zakładce Programy.

powiązane

Publikacje