Wersja do druku

Udostępnij

Przypominamy, że 30 czerwca br. upływa termin naboru wniosków do II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca – „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki. Badania mogą dotyczyć polskiej muzyki w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, czy recepcję muzyki.

Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób), a efekty przeprowadzonych badań – prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, opracowania źródłowe, rekonstrukcje utworów itd. zostaną sfinansowane i opublikowane przez IMiT. W programie mogą wziąć udział osoby z wyższym wykształceniem, legitymujące się minimum trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych.

Realizacja II edycji programu trwa od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2012 roku, zaś termin wyboru projektów
w dniu 31 lipca 2012.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i regulaminem programu „Muzyczne białe plamy” w zakładce Programy i uczestnictwa w jego II edycji.

powiązane

Publikacje