Do 30 grudnia 2022 roku można nadsyłać zgłoszenia do programu Białe plamy – muzyka i taniec w edycji 2022/2023. Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wersja do druku

Udostępnij

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przysłać wraz z załącznikami a) i b) w jednym pliku pdf na adres:

bialeplamy@nimit.pl z tytułem wiadomości: „Białe plamy – muzyka i taniec” – wniosek.

Termin wyboru zgłoszeń upływa 30 stycznia 2023 roku. Po tym terminie lista wybranych projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Jeżeli pełna pula środków przeznaczonych na edycję 2022/2023 programu nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2022/2023 wynosi 150 000 zł.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest poniżej.

Dokumenty do pobrania:

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Karol Urbański – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Muzyki Polskiej:
tel. +48 785 340 000, brygida.blaszczyk@nimit.pl

Grzegorz Żórawski – Specjalista ds. programowych, Dział Muzyki Polskiej:
tel. +48 887 507 017, grzegorz.zorawski@nimit.pl


Białe plamy – muzyka i taniec, to program dla polskich i zagranicznych badaczek i badaczy, który umożliwia uzyskanie środków na badania nad mało znanymi obszarami polskiej muzyki lub tańca. Badania mogą być prowadzone zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

powiązane

Publikacje