25 stycznia 2023 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone do programu Białe plamy – muzyka i taniec w edycji 2022/23.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład komisji rekomendującej dyrekcji Instytutu projekty do dofinansowania weszli przedstawiciele środowiska akademickiego oraz reprezentant Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Do programu zgłoszono 36 wniosków aplikacyjnych, wszystkie poprawne formalnie.

Komisja obradowała w składzie: dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak, dr Weronika Grozdew-Kołacińska, dr Juliusz Grzybowski i Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Zgodnie z regulaminem programu, p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – Lech Dzierżanowski, kierując się rekomendacją komisji, podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu następujących projektów badawczych:

 1. Dyskografia Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941) – katalog nagrań – Jolanta Byczkowska-Sztaba, Katarzyna Janczewska-Sołomko, Maria Wróblewska
  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 2. Muzyczne tradycje pogrzebowe Beskidu Śląskiego (Istebna, Jaworzynka, Koniaków) – Ewa Cudzich, Magdalena Szyndler
  kwota dofinansowania – 18 500 zł
 3. Ciało otwarte – energetyczna mapa człowieka tańczącego – Joanna Czajkowska
  kwota dofinansowania – 8 000 zł
 4. Józef Jawurek i jego muzyczna rodzina – Tomasz Fatalski
  kwota dofinansowania – 9 000 zł
 5. Życie i twórczość Haliny (Heleny) Krzyżanowskiej – Julia Gołębiowska
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 6. Filmografia jako źródło do badań nad percepcją zjawiska muzykowania ulicznego – Ewelina Grygier
  kwota dofinansowania – 9 000 zł
 7. Twórczość Jerzego Fitelberga na skrzypce i fortepian. Opracowanie wykazu źródeł i analiza wybranych utworów pod względem wykonawczym i dydaktycznym – Aleksandra Hałat, Marcin Hałat
  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 8. Taniec na ekranie. Film tańca w Polsce od II poł. XX wieku – Regina Lissowska-Postaremczak
  kwota dofinansowania – 9 000 zł
 9. Firma organmistrzowska Berschdorf z Nysy. Arkana i pryncypia warsztatu – Grzegorz Poźniak, Stanisław Pielczyk
  kwota dofinansowania – 18 500 zł
 10. Antoni Stolpe na antenach Polskiego Radia – Anna Rutkowska
  kwota dofinansowania – 9 000 zł
 11. Katarzyna Gdaniec – praktyka taneczna, pedagogiczna i choreograficzna – Katarzyna Słoboda
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 12. Muzyka elektroakustyczna w polskich filmach fantastycznych 1958–1988: kwerenda, klasyfikacja, waloryzacja – Jan Topolski
  kwota dofinansowania – 9 000 zł

Wybrane do dofinansowania projekty dotyczą:

– mało zbadanych lub zaniedbanych obszarów wiedzy o szeroko pojętej polskiej kulturze muzycznej i tanecznej;
– badań nad nieopisanymi dotąd w ogóle lub opisanymi wycinkowo zjawiskami w polskiej kulturze muzycznej i tanecznej, a także obszarów rozpoczętych badań wymagających kontynuacji;
– dokumentacji, opracowania i interpretacji źródeł trudno dostępnych, rozproszonych, mało znanych lub niewystarczająco zbadanych.

Badania obejmują szeroki zakres problematyki i różne epoki od XVIII wieku po współczesność oraz różnorodne gatunki twórczości. Wśród dofinansowanych prac znalazły się dwa projekty zgodne
z priorytetami badawczymi programu w edycji 2022/23.

powiązane

Publikacje