Wersja do druku

Udostępnij

Zapraszamy do zapoznania się z pracami badawczymi powstałymi w ramach II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki, a od 2013 roku, także tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno – gatunkowym.

Efektem II edycji programu (2012/2013) są trzy prace badawcze:

Emil Młynarski – Życie i działalność w Warszawie i w Wielkiej Brytanii do 1916 roku Elżbieta Szczepańska-Lange

Konstanty Regamey – Pieśni młodzieńcze na głos i fortepian Jerzy Stankiewicz, Anna Bednarczyk, Wanda Gładysz

Ludowe pieśni religijne na Podlasiu  – Julita Charytoniuk, Tetiana Zachykievich

Emil Młynarski – Życie i działalność w Warszawie i w Wielkiej Brytanii do 1916 roku Elżbiety Szczepańskiej – Lange to, oparta na źródłach polskich i brytyjskich, biografia Emila Młynarskiego do roku 1916, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności dyrygenckiej. Biografia artysty osadzona jest w kontekście historycznym i socjologicznym jego kariery, a autorka porusza również problematykę recepcji sztuki Młynarskiego w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Efektem pracy zespołu badaczy w składzie: Jerzy Stankiewicz (autor projektu i redaktor całej publikacji), Anna Bednarczyk (przekład, konsultacja rusycystyczna) i Wanda Gładysz (redakcja tekstu nutowego) jest przygotowanie do wydania Sześciu pieśni młodzieńczych na głos i fortepian Konstantego Regameya z rękopisu odkrytego w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej w Lozannie. Na pracę składają się artykuły Jerzego Stankiewicza i Anny Bednarczyk omawiające młodzieńcze utwory Regameya i wykorzystane w nich wiersze rosyjskie, fragment wspomnień kompozytora, przekład wierszy i tekst nutowy gotowy do publikacji.

Praca badawcza Ludowe pieśni religijne na Podlasiu Julity Charytoniuk i Tetiany Zachykievich to multimedialny materiał składający się z autentycznych nagrań religijnych pieśni katolickich i prawosławnych, zbioru tekstów i notacji, zdjęć oraz etnograficznego opisu.

Bazę badania stanowią nagrania dokonane w latach 2012-13 na północnym Podlasiu. Nagrań dokonano w pięciu wsiach zamieszkałych przez ludność wyznania rzymskokatolickiego: Guzy, Chojnowo, Rybniki, Bajki-Zalesie, Długołęka oraz w siedmiu wsiach prawosławnych: Soce,Kożyno, Gorodzisko (i Przybudki), Kuraszewo, Krasna Wieś, Malinniki, Dasze. Uzyskano w sumie ponad 50 godzin nagrań – około 90 pieśni i wywiadów etnograficznych od 68 osób zamieszkujących w/w miejscowościach, urodzonych w latach dwudziestych-siedemdziesiątych XX wieku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracami na stronie www.imit.org.pl w zakładce materiały.

 

powiązane

Publikacje