Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 30 sierpnia br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach III edycji programu IMIT „Muzyczne białe plamy”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk –
prof. Barbara Przybyszewska – Jarmińska, Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich – prof. Ryszard Wieczorek, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – dr Stanisław Czopowicz oraz Otwartego Forum Środowisk Tańca – dr Jacek Łumiński.

Program „Muzyczne białe plamy” przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Spośród 42 zgłoszonych wniosków komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu IMiT następujące projekty badawcze:

1. Reconstructing the Soundscape of Warsaw’s Bells – Charles Bodman Rae

2. Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik – korespondencja. Przygotowanie do publikacji, opracowanie  redakcyjne i edycja listów – Beata Bolesławska-Lewandowska, Bartosz Bolesławski

3. Tradycje muzyczne górali kliszczackich – Gabriela Gacek

4. Twórczość chóralna Ludomira Michała Rogowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
z archiwów dubrownickich
) – Jolanta Guzy – Pasiak

5. Polska kultura ludowa w świadomości społeczności polskiej na pograniczu polsko-białoruskim (Grodzieńszczyzna) – Anastasiya Niakrasava,  Piotr Baczewski

6. Paryski świat Juliana Fontany (1810-1869) – Magdalena Oliferko

7. Przygotowanie do wydania poloników muzycznych znajdujących się w rękopisach pochodzących z klasztoru pijarów w Podolińcu. Krytyczna edycja źródłowa utworów osiemnastowiecznego polskiego kompozytora Leopolda Pycha – Dariusz Smolarek, Aleksandra Czech

8. Hrabina Stanisława Moniuszki – opracowanie partytury do wydania źródłowego
i opatrzenie go komentarzem krytycznym – Agnieszka Topolska

9. Folklor taneczny północno-wschodniego Mazowsza – Kazimierz Trzaska

10. Multimedialność: strategie wykorzystania nowych mediów (elektronicznych, cyfrowych)
w polskim nowym tańcu
– Magdalena Anna Zamorska

W uzasadnieniu wyboru komisja podkreśliła, że wyłonione projekty dotyczą:

– dokumentacji i interpretacji źródeł coraz trudniej dostępnych wraz z upływem czasu;

– niewątpliwie zaniedbanych obszarów szeroko pojętej polskiej kultury muzycznej i polskiego tańca;

– zróżnicowanej tematyki badawczej.

Ponadto:

– badania są dobrze zaplanowane i dają nadzieję na dostarczenie wymiernych, wskazanych we wnioskach efektów w założonym czasie;

– wszyscy autorzy mają wymagane doświadczenie badawcze.

– autorzy projektów reprezentują różne ośrodki w Polsce i za granicą.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom wybranych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem obrad komisji w zakładce programy.

 

 

powiązane

Publikacje