Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Opis:

Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej oraz tańca.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób), zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostaną przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

W edycji 2017/18 wyodrębniono priorytet dla prac badawczych dotyczących dokumentacji polskiego życia muzycznego w okresie rozbiorów Polski. Na badania w tym zakresie zarezerwowano 25% puli budżetu programu.

VII edycja programu trwa od 2 listopada 2017 roku do 31 lipca 2018 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 18 października 2017 r., zaś termin wyboru projektów 31 października 2017 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w terminie do 31 października 2017 r.

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej [zeskanowany i podpisany formularz aplikacyjny oraz pozostałe załączniki należy przysłać w jednym pliku PDF] na adres: imit@imit.org.pl w terminie do 18 października 2017 roku włącznie z dopiskiem w tytule wiadomości: Wniosek do programu „Muzyczne białe plamy“.

Budżet:

VII edycja – 100 tys. zł

Osoba odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, po zakończonej VI edycji.

Zgłoszono 30 aplikacji (18.10.2017 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 10 projektów (30.10.2017 r.)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI


REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ APLIKACYJNY

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

 

powiązane

Publikacje