Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 30 czerwca upływa termin składania wniosków aplikacyjnych do programu IMiT „Muzyczne białe plamy”, który skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy planujących prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Badania mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym
i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki oraz zagadnienia związane z historią, teorią i estetyką tańca polskiego,
w szczególności tańca scenicznego.

Temat badań proponuje badacz lub grupa badaczy (do 3 osób), a efekty przeprowadzonych badań – prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, opracowania źródłowe, rekonstrukcje utworów itd. zostaną sfinansowane (dla badacza indywidualnego w kwocie do 10 tys. zł., dla grupy badaczy do 20 tys. zł.) i opublikowane przez IMiT.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem III edycji programu w zakładce programy.

powiązane

Publikacje