Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu czwartej edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”. Termin naboru wniosków do programu upływa 30 czerwca 2014 r.

Program „Muzyczne białe plamy” przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki oraz zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

W programie mogą wziąć udział osoby z wyższym wykształceniem, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej. Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób), a efekty przeprowadzonych badań – prace naukowe, katalogi twórczości, bazy danych, opracowania źródłowe, rekonstrukcje utworów itd. zostaną sfinansowane i opublikowane przez IMiT.

W edycji 2014/15 wyodrębniono priorytet dla prac badawczych związanych z życiem i twórczością Tomasza Sikorskiego, w związku z realizowaną przez POLMIC budową portalu poświęconego kompozytorowi i planem przywrócenia twórczości Sikorskiego do życia koncertowego.
Na badania nad życiem i twórczością kompozytora zarezerwowano 20% puli budżetu programu. Niewykorzystanie tej puli spowoduje przeznaczenie tych środków na inne zgłoszone projekty.

Realizacja IV edycji programu trwa od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku, zaś termin wyboru projektów w dniu 31 sierpnia 2014. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem programu dostępne są w zakładce Programy.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami zakończonych edycji programu w  zakładce materiały.

powiązane

Publikacje