Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu drugiej edycji programu departamentu muzyki IMiT „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki. Badania mogą dotyczyć polskiej muzyki w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, czy recepcję muzyki.

Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób), a efekty przeprowadzonych badań – prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, opracowania źródłowe, rekonstrukcje utworów itd. zostaną sfinansowane i opublikowane przez IMiT. W programie mogą wziąć udział osoby z wyższym wykształceniem, legitymujące się minimum trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych.

Realizacja II edycji programu trwa od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013r.
Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji upływa w dniu 30 czerwca 2012 roku, zaś termin wyboru projektów w dniu 31 lipca 2012.

Efektem I edycji programu  „Muzyczne biały plamy” są trwające jeszcze cztery projekty badacze: Ewy Czachorowskiej – Zygor – Twórczość symfoniczna i kameralna Adama Walacińskiego. Prezentacja. Interpretacja, Magdaleny Szyndler – Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) – tradycja i współczesność;  Marka Gaszyńskiego i Tomasza Dziedzica – Polski Rock and Roll 1956-1968 (Uwarunkowania, twórczość, patologia) oraz Mariusza Urbana – Uporządkowanie i skatalogowanie zbiorów muzykaliów zgromadzonych na chórze kościoła p.w. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. Sporządzenie katalogu wraz z incypitami nutowymi .

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i regulaminem II edycji programu „Muzyczne białe plamy” w zakładce Programy.

powiązane

Publikacje