Wersja do druku

Udostępnij

30 października 2017 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach VII edycji programu IMIT „Muzyczne białe plamy”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez: Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich – dr hab. Agnieszka Draus, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Jacek Jackowski, Otwarte Forum Środowisk Sztuki Tańca – Aleksandra Bilińska-Słomkowska oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Program „Muzyczne białe plamy” przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. W edycji 2017/18 wyodrębniono priorytet dla prac badawczych dotyczących dokumentacji polskiego życia muzycznego podczas rozbiorów Polski

Spośród 30 zgłoszonych wniosków komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu następujące projekty badawcze:

  1. Kultura żydowska w powszechnej kulturze muzycznej Lwowa w XX-leciu międzywojennym – Michał Jaczyński
  2. Wojskowe orkiestry dęte na ziemiach polskich w okresie rozbiorów – Maciej Kierzkowski
  3. Zapomniani dyrygenci polscy (1800-1918) – szkice muzykologiczne – Michał Klubiński
  4. Twórczość baletowa Eugeniusza Morawskiego – Oskar Łapeta
  5. Zbadanie i opisanie założeń estetycznych polskich muzyków zajmujących się muzyką swobodnie/spontanicznie improwizowaną – free/spontaneous improvised music – Rafał Mazur
  6. Morceau de concert Maurycego Karasowskiego krytyczne opracowanie źródłowe partytury i sporządzenie głosów orkiestrowych – Mateusz Melski
  7. Walory artystyczne i problemy wykonawcze utworów młodych polskich kompozytorów w opinii wykonawców a ich psychologiczna sylwetka i muzyczne preferencje – Anna Antonina Nogaj
  8. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – historia, działania folklorystyczne, najważniejsi członkowie i muzycy – Karolina Anna Pawłowska
  9. Polskojęzyczna piśmiennictwo na temat tańca w zakresie historii, antropologii, edukacji, krytyki (…). Sporządzenie Katalogu Bibliografia zagadnień sztuki tańca i choreografii z lat 1967-2017 (…) Aleksandra Kleinrok, Zuzanna Kupidura, Hanna Raszewska-Kursa
  10. Tradycyjny śpiew ludowy woj. opolskiego w świetle współczesnych nagrań śpiewaków oraz zespołów folklorystycznych – Iwona Wylęgała

W uzasadnieniu wyboru komisja podkreśliła, że wyłonione projekty dotyczą:

– niewątpliwie mało zbadanych lub zaniedbanych obszarów wiedzy o szeroko pojętej polskiej kulturze muzycznej i polskim tańcu, w tym badań dotyczących dokumentacji polskiego życia muzycznego podczas rozbiorów;

– badań nad nieopisywanymi dotąd w ogóle lub wycinkowo zjawiskami we współczesnej kulturze muzycznej i tanecznej, a także obszarów dawniejszych badań wymagających kontynuacji;

– dokumentacji, opracowania i interpretacji źródeł trudno dostępnych, rozproszonych, mało znanych lub niewystarczająco zbadanych.

Badania są dobrze zaplanowane i dają nadzieję na dostarczenie wymiernych, wskazanych we wnioskach efektów w założonym czasie. Wnioskodawcy wybranych do dofinansowania projektów, w opinii komisji, posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie do  przeprowadzenia badań w proponowanych obszarach i osiągnięcie zakładanych efektów.

Z pełnym protokołem obrad komisji można zapoznać się w zakładce „programy”.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom wybranych projektów.

Efektem zakończonych sześciu edycji (2011-2017) programu „Muzyczne białe plamy” jest 47 dofinansowanych prac badawczych, w tym 7 prac badaczy zagranicznych. Są to zarówno prace naukowe, jak i katalogi twórczości, rekonstrukcje utworów czy przygotowania do wydań źródłowych. Prace, w całości lub we fragmentach, sukcesywnie publikowane są na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce „materiały”. Część z tych prac została opublikowana również przez rozmaite wydawnictwa, także zagraniczne. Są to zarówno książki (np. Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 1: Lata 1949–1969, opr., wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, Warszawa 2016), katalogi (Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny, opr. Grzegorz Poźniak; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), jak i publikacje nutowe (np. Pieśni młodzieńcze K. Regameya w oprac. J. Stankiewicza, W. Gładysz i A. Bednarczyk, Musica Iagellonica 2014; Daniel Magnus Gronau. 517 Fugen, opr. Andrzej Szadejko; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku). Dzięki materiałom orkiestrowym powstałym w ramach programu, dzieła niektórych nieznanych lub wymagających popularyzacji twórców, m.in. utwory z klasztorów pijarów w Podolińcu i Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile zrekonstruowane przez ks. Dariusza Smolarka (z klaszoru w Podolińcu wraz z Aleksandrą Czech), czy balety Feliksa Nowowiejskiego w opracowaniu Sebastiana Perłowskiego i Wojciecha Dybka, mogły zabrzmieć w wersji koncertowej. Planowane są kolejne wydawnictwa naukowe i nutowe wykorzystujące efekty programu „Muzyczne białe plamy”, m.in. rekonstrukcja Koncertu skrzypcowego op. 70 Ludomira Różyckiego w opracowaniu Janusza Wawrowskiego, Zygmunta Rycherta i Bartosza Bryły, która trafiła już do katalogu PWM.

 

powiązane

Publikacje