Wersja do druku

Udostępnij

14 lipca 2020 r. w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do dofinansowania  w ramach programu „Białe plamy – muzyka i taniec” edycja 2020/21.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Polskie Forum Choreologiczne – Urszula Loba-Wilgocka i przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca – Maxymilian Bylicki i Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Spośród 35 zgłoszonych do programu wniosków komisja wybrała do dofinansowania następujące projekty badawcze:

 1. Szkoła czytania muzyki (c. 1863–1868) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania muzyki – Miłosz Aleksandrowicz

   kwota dofinansowania – 5000 zł
 2. Henryk Pachulski – katalog twórczości – Viktoryia Antonchyk, Natalia Pushina

   kwota dofinansowania – 10 000 zł
 3. Lauda Jerusalem a 9 Telesfora Wiklińskiego O. Carm. Charakterystyka i opracowanie edycji źródłowo-krytycznej – Marek Bebak
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 4. Wartości dydaktyczne utworów fortepianowych Henryka Pachulskiego w kontekście rozwoju techniki pianistycznej dzieci i młodzieży – Jarosław Domagała
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 5. Kompozycje na instrumenty klawiszowe Józefa Boruwłaskiego (1739–1837) – najsłynniejszego karła oświeceniowej Europy – Gabriela Gacek

   kwota dofinansowania – 7000 zł
 6. Dziedzictwo muzyki tradycyjnej Pomorza na kulturowo-językowym pograniczu polsko-niemieckim w latach 1900-1945, ze szczególnym uwzględnieniem terenów określanych współcześnie jako Pomorze Zachodnie – Ewa Grochowska
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 7. Najstarsi muzycy Regionu Kozła na fotografiach ze zbiorów Fundacji TRES. Baza danych – Joanna Gul, Zbigniew Jerzy Przerembski, Agnieszka Drożdżewska

  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 8. Polska twórczość na gitarę angielską – katalog tematyczny wraz z omówieniem zachowanych dzieł – Wojciech Gurgul

  kwota dofinansowania – 4500 zł
 9. Historia i obraz tańca w Krakowie w latach 1918–1956 w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej. Przygotowanie słownika biograficznego tańca w Krakowie i Małopolsce w okresie 1918– 2018 – uzupełnianie i redakcja biogramów twórców – Krzysztof Hliniak, Agnieszka Gorczyca, Magdalena Malska

  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 10. Archiwum Bożeny Mamontowicz-Łojek w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Analiza zawartości zbioru i jego potencjału dla badań tańca – Hanna Raszewska-Kursa
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 11. Józef Wieniawski (1837–1912) – katalog twórczości – Karol Rzepecki
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 12. Twórczość solowa, chóralna i wokalno-instrumentalna Stefana Mariana Stoińskiego – szkic analityczny – Anna Stachura-Bogusławska
  kwota dofinansowania – 3000 zł
 13. Carl Julius Adolph Hoffmann (18011843) – wskrzesiciel opolskiego życia muzycznego. Twórczość maryjna na przykładzie Litanii Loretańskiej i Ave Maris Stella – Ewelina Szendzielorz

  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 14. Przywrócony pamięci: Emil Łapczyński, koncercista (18371863). Życie i droga twórcza zapomnianego wirtuoza, kompozytora i powstańca styczniowego – Maria Wilczek-Krupa

  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 15. Antonina Miklaszewicz-Campi. Lata wiedeńskie. [W dwusetną rocznicę śmierci] – Andrzej Wolański
  kwota dofinansowania – 10 000 zł

Serdecznie gratulujemy! Pełną treść ogłoszenia, a także więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4430

powiązane

Publikacje