W ramach programu tancerze i tancerki , studenci tańca, choreografowie, pedagodzy, krytycy, naukowcy oraz managerowie tańca mogą uzyskać dofinansowanie udziału w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Wersja do druku

Udostępnij

Głównym celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą, także w trybie on-line, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej.

Dokumenty do pobrania:

w ramach obecnej edycji

Publikacje