26 czerwca 2024 roku w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie trzyosobowej Komisji opiniującej wnioski złożone do programu Wspieranie Aktywności Międzynarodowej edycja II/2024. W naborze wpłynęły 53 aplikacje. Rekomendację do uzyskania wsparcia finansowego otrzymało 14 projektów.

Wersja do druku

Udostępnij

Wnioski oceniała Komisja powołana przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w składzie:

 • prof. dr hab. Ewa Wycichowska – reprezentująca Związek Artystów Scen Polskich
 • Karolina Wycisk – reprezentująca Sieć Producencką
 • Jarosław Wojciechowski – reprezentujący Polską Sekcję CIOFF® Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

Komisja opiniująca biorąc pod uwagę kryteria oceny merytorycznej zawarte w Regulaminie, tj.: adekwatność założeń projektu do celów programu, perspektywa rozwoju zawodowego lub też merytoryczna ocena projektu naukowego, przebieg edukacji (studia, szkolenia, warsztaty itp.), osiągnięcia zawodowe i/lub artystyczne i/lub naukowe w odniesieniu do założeń projektu, racjonalność kosztów zawartych w budżecie, zarekomendowała do realizacji następujące projekty, w kolejności wg przyznanej punktacji:

 1. Magdalena Świderska – Joffrey Ballet School w Nowym Jorku – warsztaty Contemporary Pre-Professional
 2. Anna Królica – „Kuratorskim okiem” – włoska platforma tańca
 3. Paweł Łyskawa – Job shadowing w Ne. Sans Opera and Dance oraz networking (Vancouver, Kanada)
 4. Marcos de Lima – Letnie Impresje Twórcze
 5. Anna Szopa – ATLAS Choreographic training programme
 6. Dorota Nowak – SHARE Intensive- warszaty taneczne
 7. Agnieszka Sikorska – Realizacja dwóch segmentów szkolenia z metody Feldenkraisa
 8. Ilona Gumowska – Amsterdam Summer Intensive 2024
 9. Monika Węgrzynowicz – ContaKids International Teachers’ Training
 10. Zuzanna Kasprzyk-Molenda – Szkolenie Body – Mind Centering ® Ontogenetic Development
 11. Andrzej Molenda – Szkolenie Body – Mind Centering®
 12. Monika Szpunar – Mentoring i rezydencja artystyczna w PISCINA Lisboa
 13. Wojciech Furman – Warsztaty mistrzowskie Peeping Tom Kitchen
 14. Małgorzata Kowalczyk – The Barbarano Workshop-Audition (research / improvisation / choreography laboratory) held by Tanz Company Gervasi

Dyrektor NIMiT przyjął do realizacji rekomendację Komisji.

W związku z wysokim poziomem merytorycznym nadesłanych zgłoszeń oraz rekomendacją Komisji opiniującej Wnioski, których niezbędne koszty realizacji przekraczają kwotę planowanego wsparcia finansowego w ramach II edycji Programu, Dyrekcja Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowych środków finansowych w kwocie 4 140,00 zł brutto w celu zapewnienia wsparcia finansowego w pełnej wnioskowanej kwocie wszystkim Wnioskodawcom zarekomendowanym przez Komisję. Łączna pula środków finansowych na II edycję Programu wynosi 92 130,00 zł.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za przesłanie propozycji jakościowych projektów o wysokim poziomie merytorycznym. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Programu Wspieranie Aktywności Międzynarodowej, a także do aplikowania w innych programach i projektach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.


Przypominamy, że trwa nabór wniosków w zakresie inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Nabór wniosków do Inwestycji przeprowadzany jest przez system WITKAC pod specjalnym linkiem: https://kpo.kultura.witkac.pl/

Nabór wniosków trwa do 15.07.24 do g. 23:59.