Wersja do druku

Udostępnij

Cele: Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz podnoszenie poziomu dyskursu naukowego o tańcu. Zadania te realizowane będą poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, badaczy i krytyków w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą.

Opis: Program dysponuje niewielkim budżetem pozwalającym na dofinansowanie udziału w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe. O dofinansowanie mogą starać się indywidualni artyści, krytycy, pedagodzy, choreografowie, tancerze (i studenci tańca), naukowcy oraz menedżerowie związani z tańcem.

W ramach programu nie może być finansowany udział Wnioskodawcy w tych samym przedsięwzięciu (warsztatach, szkoleniach, itd.) dwa lata z rzędu. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Wspieranie aktywności międzynarodowej w roku 2011 może natomiast ubiegać się w ramach programu o dofinansowanie udziału w innym przedsięwzięciu.

Termin składania wniosków: 1 marca 2012

Budżet: planowany budżet wynosi 50 000 zł

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca

Dotychczasowe rezultaty: program został uruchomiony

Pliki do pobrania:
REGULAMIN
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczeniowy

Protokół z obrad komisji

 

Fragmenty sprawozdań – Wspieranie aktywności międzynarodowej 2012