Do 19 lutego można składać wnioski do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” w edycji I/2024. Program został w tym roku zaktualizowany i dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez środowisko taneczne.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji, kompetencji, zwiększanie zasobów zawodowych osób profesjonalnie zajmujących się tańcem w formie udziału w aktywnościach odbywających się zagranicą, w tym także w trybie on-line. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. artyści tańca, kadra pedagogiczna, naukowo-badawcza, menadżerska i producencka związana z tańcem, a także studenci.

Istotne szczegóły i zmiany w edycji  I/2024 programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej”:

  • Zniesienie obostrzenia rocznej przerwy w aplikowaniu do Programu osób, które otrzymały wsparcie w 2023 roku.
  • Poszerzenie rodzajów aktywności zagranicznej, co w rezultacie umożliwi udział w:

– warsztatach,

– aktywnościach artystycznych (np. rezydencjach)

– seminariach,

– specjalistycznych szkoleniach,

– targach,

– platformach tańca,

– case studies,

– wizytach studyjnych, networkingowych i sieciujących,

– kwerendach naukowych;

– działaniach naukowo-badawczych.

  • Określenie charakteru zawodowego wnioskodawcy w kontekście projektu zawartego we Wniosku:

– tancerz/-rka

– choreograf/-ka

– pedagog/-żka

– krytyk/-czka

– naukowiec/-wczyni

– menadżer/-ka

– producent/-ka

Wśród wymienionych uprawnionych wnioskodawców mogą być także studenci/tki.

Planowany budżet programu w edycji I/2024 wynosi 88 000 zł brutto.  

W ramach Programu w edycji I/2024 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dofinansuje zakwalifikowane projekty maksymalną kwotą 8 000 zł brutto.

Termin składania wniosków upływa 19 lutego 2024 r. o godz. 23:59:59. 

Formularz aplikacyjny do programu jest dostępny w elektronicznym systemie Witkac (www.witkac.pl). Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym systemie Witkac.

Ogłoszenie wyników naboru zostanie opublikowane na stronie internetowej Instytutu www.nimit.pl do 28 lutego 2024 r. a wnioskodawcy wybranych do realizacji projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.


Osoby odpowiedzialne za Program:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki

Maria Opałka – Kierownik Działu Impresariatu Tańca

Patrycja Alenkuć – Specjalistka ds. Impresariatu Tańca, koordynatorka Programu, tel.: +48 785 180 000, mail: wspieranie.aktywnosci.miedzynarodowej@nimit.pl