Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem.

Opis:

W ramach programu dofinansowywany jest udział tancerzy (i studentów tańca), choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach, studiach za granicą oraz wyjazdy na kwerendy naukowe.

W ramach Programu udział Wnioskodawcy w tym samym przedsięwzięciu (warsztatach, szkoleniach, itd.) nie może być finansowany więcej niż jednokrotnie. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej w latach poprzednich może natomiast ubiegać się w ramach Programu o dofinansowanie udziału w innym przedsięwzięciu.

 

Budżet: Planowany budżet Programu w roku 2014 wynosi 50 000 zł.

  Nabór wniosków w IV edycji Programu odbywa się od 1 października 2013 do 1 marca 2014.

  Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 marca 2014.

    

   Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

   Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

   Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca

    

   Pliki do pobrania:

   REGULAMIN

   Formularz aplikacyjny

   Formularz rozliczeniowy

    

   Protokół z powołania

   PROTOKÓŁ z obrad komisji