Wersja do druku

Udostępnij

cele: Promocja polskiego tańca za granicą. Doskonalenie kadry badawczo-naukowej związanej z tańcem. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych tancerzy, choreografów, krytyków, pedagogów i kadry menedżerskiej.

opis: Program „Wspieranie aktywności międzynarodowej” dysponuje niewielkim budżetem pozwalającym na dofinansowanie udziału w międzynarodowych warsztatach, seminariach, targach sztuki i specjalistycznych szkoleniach, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe. O dofinansowanie mogą starać się indywidualni artyści, krytycy, pedagodzy, choreografowie, tancerze (i studenci tańca), naukowcy oraz menedżerowie związani z tańcem.

budżet: Planowany budżet Programu w roku 2011 wynosi 50 000 zł.
osoba odpowiedzialna: Joanna Szymajda – Z-ca Dyrektora Instytutu
Marta Michalak – Kierownik projektów dep. Tańca

dotychczasowe rezultaty:

  • Nabór wniosków do I edycji programu został zakończony 7 czerwca ze względu na wyczerpanie środków budżetowych.
  • Do dnia zamknięcia noboru zostałow zgłoszonych 14 aplikacji.
  • 13 projektów zostało rozpatrzonych pozytywnie i zatwierdzonych do realizacji. Projekty realizowane były od czerwca do grudnia 2011.

Pliki do pobrania:

Wybrane fragmenty sprawozdań – Wspieranie aktywności międzynarodowej 2011
Protokół przyznania dofinansowania

Regulamin
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego