Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem. Cele te realizowane są poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą oraz wyjazdów na kwerendy naukowe.

Opis:

W ramach Programu dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdy na kwerendy naukowe.

Uwaga! w ramach Programu nie jest możliwe dofinansowanie kosztów studiów za granicą.

Udział Wnioskodawcy w tym samym przedsięwzięciu (warsztatach, szkoleniach, itd.) nie może być w ramach Programu finansowany więcej niż jednokrotnie. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej w latach poprzednich, może natomiast ubiegać się w ramach Programu o dofinansowanie udziału w innym przedsięwzięciu.

 

Budżet: Planowany budżet Programu w roku 2017 wynosi 40 000 zł.

Nabór wniosków w VI edycji Programu odbywa się od 15 października 2016 do 28 lutego 2017.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 27 marca 2017.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca, Instytut Muzyki i Tańca

 

Kontakt: Anna Čemeljić – taniec@imit.org.pl

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

 

Dokumenty aplikacyjne:

Formularz aplikacyjny

Budżet projektu

 

Dokumenty rozliczeniowe:

Formularz rozliczeniowy


Protokół z obrad komisji