Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021.

Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 19 kwietnia 2021 roku w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do programu.

W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała do dofinansowania, a zastępca dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom (lista wniosków w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

Lp. Wnioskodawca Tytuł wniosku Kwota wnioskowana
1 Aleksandra Borys a.pass 5 000,00 zł
2 Ewelina Cieśla Summer Intensive Festival of Contemporary  Dance Training  in Portugal 4 995,03 zł
3 Alicja Czyczel P.O.R.C.H Immersion 2: The performance module 4 054,00 zł
4 Vitalii Emelianenkov Kwerenda Naukowa na Katedrze Choreograficznej Płowdiwskiej Akademii Muzyki, Tańca i Sztuk Pięknych im. Asena Diamandiewa w Bułgarii 4 450,00 zł
5 Agata Gregorkiewicz Warsztaty improwizacji – Julyen Hamilton 4 845,00 zł
6 Natalia Gryczka Festival DELTEBRE DANSA 4 844,05 zł
7 Borys Jaźnicki PARIS SUMMER ACADEMY 5 000,00 zł
8 Agata Jędrzejczak Festival Deltebre Dansa 2021 4 461,00 zł
9 Piotr Jeznach Intensywny kurs techniki Marthy Graham (w tym szkolenie dla nauczycieli oraz repertuar) 4 959,85 zł
10 Omar Karabulut 5 tygodniowy warsztat Flying Low & Passing Through z Davidem Zambrano 5 000,00 zł
11 Aleksandra Konieczna „IMPROVISATION ON STAGE” by David Zambrano 3 557,43 zł
12 Marta Kosieradzka Udział w festiwalu i warsztatach tańca Impulstanz 2021 w Wiedniu 4 600,00 zł
13 Daniel Leżoń Deltebre Dansa 4 961,00 zł
14 Bartosz Ostrowski Udział w warsztatach  w ramach festiwalu b12 w Berlinie, połączony ze zbieraniem materiałów dla badań artystycznych  5 000,00 zł
15 Agnieszka Sikorska Dofinansowanie 5 tygodniowych profesjonalnych warsztatów z technik FLYING LOW i PASSING THROUGH 5 000,00 zł
16 Agnieszka Skorut Festival Deltebre Dansa  4 844,05 zł
17 Agnieszka Sterczyńska Training/Coaching Program Humanhood 5 000,00 zł
18 Paulina Święcańska Body-Mind Centering® Somatic Movement Education Program – szkolenie 4 000,00 zł
19 Monika Szpunar b12 w Berlinie 2 600,00 zł
20 Monika Witkowska Festiwal Deltebre Dansa 2021 4 800,00 zł
21 Urszula Zerek wizyta studyjna i udział w laboratorium 5 000,00 zł
22 Agata Życzkowska Danses Cites 

3 000,00 zł

W związku z rezygnacją z dofinansowania przez Monikę Witkowską, kwota dofinansowania została przyznana na realizację projektu następnej osobie na liście rankingowej Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021. Osobą, której przyznane zostaje dofinansowanie jest Volodymyr Ryga.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w programach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Do pobrania
Wyniki naboru

Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 3 marca 2021 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej edycja 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(9)/T/2021.

Budżet programu w edycji 2021 wynosi 100 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac w terminie do 31 marca 2021 r. do godz. 23:59:59.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia wyników naboru na stronie internetowej Instytutu upływa 21 kwietnia 2021 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Maciej Seniw – kierownik Działu Programowego, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

Do pobrania

Regulamin programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021

Załącznik nr 1. Wzór umowy

Osoba do kontaktu
Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu (22 829 20 05, 785 180 000, karolina.zakowska@nimit.pl)

Więcej o programie

Wspieranie aktywności międzynarodowej to program własny Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Głównym celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą, w tym także w trybie on-line, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej, o ile istnieją ku temu możliwości techniczne i cel programu zostanie w ten sposób osiągnięty.