Prekursorkami polskiej awangardy tanecznej były kobiety – ikony historii tańca, propagatorki nowoczesnych idei, myśli i technik. Celem projektu jest przypomnienie sylwetek tych wybitnych artystek awangardy tanecznej XX wieku – Poli Nireńskiej, Bronisławy Niżyńskiej, Marie Rambert i Yanki Rudzkiej.

Wersja do druku

Udostępnij

W jego ramach realizowane są także działania rekonstrukcyjne, edukacyjne, wspierające międzynarodową wymianę i współpracę środowisk tanecznych.

Projekt jest efektem współpracy Instytutu Adama Mickiewicza, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie, Lubelskiego Teatru Tańca oraz Art Stations Foundations.

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.


W ramach ostatniej edycji

Rok 2020 był w ramach projektu poświęcony Marie Rambert. Choreografka, tancerka, pedagog rozwinęła talent wielu brytyjskich choreografów oraz tancerzy. Założony przez nią zespół, noszący obecnie nazwę Rambert Dance Company, jest najstarszym profesjonalnym, działającym nieprzerwanie zespołem tańca w Wielkiej Brytanii. Wciąż istnieje także stworzona szkoła – Rambert School of Ballet and Contemporary Dance.

W 2020 roku w rezultacie otwartego konkursu spektakl „Rambert. Tryptyk” inspirowany życiem i twórczością Marie Rambert zrealizowało Stowarzyszenie Dance [Sic!] Associations.

Autorkami i pomysłodawczyniami produkcji są Joanna M. Czajkowska (część 1), Małgorzata Dzierżon (część 2) i Anna Akabali (część 3). Każda z części spektaklu „Rambert. Tryptyk” odnosi się do innego okresu w artystycznej, a także prywatnej biografii Marie Rambert i może istnieć samodzielnie, jako niezależna całość. Jednak dopiero zestawione razem stanowią pełną, bogatą wypowiedź artystyczną, która z jednej strony cieszy różnorodnością, z drugiej – pokazuje złożoność i przenikanie światów Marie.


W poprzednich edycjach programu

W 2018 roku odbyła się pierwsza edycja projektu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy, którą otworzyła premiera spektaklu „Projekt Yanka Rudzka: Wielogłos”. Wykorzystano w nim metodologię pracy Rudzkiej, tworząc współczesną choreografię w odniesieniu do niestylizowanej kultury ludowej. Do udziału w przedstawieniu zaproszono artystów z Polski, Brazylii, Armenii i Gruzji.

W roku 2019 w ramach projektu powstał spektakl „Druga natura”. Punktem wyjścia dla przedstawienia było życie i twórczość Poli Nireńskiej, polskiej Żydówki, tancerki i choreografki, która, mimo że całe życie była o krok przed nazistami, nigdy nie wymknęła się traumie Holokaustu.

w ramach obecnej edycji

Publikacje