Wersja do druku

Udostępnij

Ogłoszenie wyników konkursu – Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy w 2020 roku

Zgodnie z regulaminem konkursu na realizację spektaklu wokół sylwetki Marie Rambert w ramach projektu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy (2020) w dniu 13 listopada 2019 roku podczas Konferencji Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy, organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza oraz Instytut Muzyki i Tańca w Centrum Kultury w Lublinie (12-13 listopada 2019) odbyło się posiedzenie zespołu opiniującego wnioski złożone do konkursu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Barbara Schabowska-Maszenda (Instytut Adama Mickiewicza)
  • Aleksandra Dziurosz (Instytut Muzyki i Tańca)
  • Ryszard Kalinowski (Lubelski Teatr Tańca / Centrum Kultury w Lublinie)
  • Joanna Leśnierowska (Art Stations Foundation)
  • Grzegorz Pańtak (ekspert niezależny)

Sekretarzem komisji była Marta Szymańska – bez prawa głosu

Każda organizacja posiadała jeden głos.

Do programu zostało zgłoszonych 8 aplikacji. W pierwszym etapie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków. Zespół opiniujący zdyskwalifikował 4 wnioski ze względu na niezgodności formalne.

W wyniku dalszych prac zostały rozpatrzone 4 aplikacje.

Zwycięską ofertą została aplikacja:

Dance [SIC!] Association 

Tytuł projektu: “Rambert. Tryptyk”

Pomysł: Małgorzata Dzierżoń, Anna Akabali, Joanna M. Czajkowska

Zespół opiniujący zdecydował o przyznaniu dotacji w wysokości 138 000 zł brutto z wnioskowanych 144 000 zł brutto.

 

Projekt Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardorganizowany jest przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie i Art Stations Foundation oraz partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.

Logo LTT.pdf

powiązane

Publikacje