Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem konkursu na realizację spektaklu wokół sylwetki Poli Nireńskiej w ramach projektu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy (2019) w dniu 15 października 2018 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu opiniującego wnioski złożone do konkursu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Iwona Patejuk – Instytut Adama Mickiewicza
2. Michał Rogulski – Instytut Adama Mickiewicza
3. Aleksandra Dziurosz – Instytut Muzyki i Tańca
4. Ryszard Kalinowski – Lubelski Teatr Tańca
5. Joanna Leśnierowska – Art Stations Foundation/ Stary Browar Nowy Taniec
6. Marta Szymańska – East European Performing Arts Platform (EEPAP)

 

W posiedzeniu nie uczestniczył Grzegorz Reske, kurator East European Performing Arts Platform, który opiniował merytorycznie otrzymane zgłoszenia z ramienia EEPAP.

Każda organizacja posiadała jeden głos.

Do programu zostało zgłoszonych siedem aplikacji. W pierwszym etapie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków. Zespół opiniujący zdyskwalifikował 3 wnioski ze względu na niezgodności formalne.

W wyniku dalszych prac zostały rozpatrzone 4 aplikacje.

 

Zwycięską ofertą została aplikacja:

Stowarzyszenia Twórców „Cztery wymiary to dla nas za mało”

Tytuł projektu:  Tracąc ziemię pod stopami

Pomysł: Agata Siniarska

 

Zespół opiniujący zdecydował o przyznaniu dotacji w wysokości 75 000 zł brutto.

powiązane

Publikacje