Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Adama Mickiewicza wraz z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie oraz Starym Browarem Nowy Taniec/Art Stations Foundation ogłasza otwarty konkurs na stworzenie i realizację spektaklu tańca zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej w ramach programu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy w 2019 roku.

Opis programu

Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy to program prezentacji polskiego tańca artystycznego z udziałem polskich tancerzy, choreografów, pedagogów i teoretyków tańca. PROGRAM będzie realizowany w latach 2018-2021. W ramach PROGRAMU spektakle, warsztaty, spotkania i debaty będą realizowane w najbardziej aktywnych centrach tańca w Europie Środkowej i Wschodniej, m.in. na Białorusi, Ukrainie, Gruzji, Armenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Słowenii, Serbii, Bułgarii.

Program jest kontynuacją projektu Terytoria choreografii z 2016 roku, którego idea w 2018 roku została poszerzona o propozycje związane z postaciami wybitnych artystek awangardy tanecznej XX wieku polskiego pochodzenia. Specjalna publikacja (zrealizowana w 2017 roku) oraz nowe, międzynarodowe projekty choreograficzne poświęcone będą zarówno artystycznemu dorobkowi, jak i fascynującym biografiom Poli Nireńskiej, Bronisławy Niżyńskiej, Mary Rambert i Yanki Rudzkiej. Tak jak w latach 20. i 30. XX wieku, polscy artyści mogą być również dziś źródłem inspiracji i nowoczesnego rozumienia choreografii w innych krajach. W programie pragniemy powrócić do modelu interkulturowej wymiany, opartego o realną współpracę z lokalnymi środowiskami, zaznaczając motyw silnej obecności choreografek i tancerek zarówno dziś, jak i w ogóle w historii tańca polskiego.

Program Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach  Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021. Partnerzy PROGRAMU: Instytut Muzyki i Tańca, East European Performing Arts Platform, Centrum Kultury w Lublinie, Stary Browar Nowy Taniec/Art Stations Foundation. W 2019 roku, w rezultacie otwartego konkursu, powstanie spektakl taneczny zbudowany wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej.

Zasady konkursu

Realizacja i premiera w/w spektaklu odbędzie się w terminie 1 marca-30 czerwca 2019 roku. Po premierze, w okresie lipiec-listopad 2019 roku, spektakl ten zostanie zaprezentowany w ważniejszych centrach tańca w Europie. Pokazy spektaklu w 2019 roku planowane są w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Pokazom zagranicznym towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez twórców i wykonawców spektaklu.

Termin składania ofert: komplet wymaganych dokumentów należy przesłać do 30 września 2018 roku na adres mailowy: eepap@iam.pl w formie plików PDF oraz pocztą na adres Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin z dopiskiem „Terytoria choreografii – Konkurs” (decyduje data stempla pocztowego).

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 22 października 2018 roku.

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Istotne postanowienia umowy

 

powiązane

Publikacje