To projekt realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca razem z Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Movimento Danza w Neapolu i TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka w latach 2023-2025 w ramach programu Kreatywna Europa, komponent Kultura. Jego główne założenia to: wymiana kulturowa, wspólne działanie artystów, producentów i badaczy tańca z naciskiem na proces twórczy oraz integracja z lokalną społecznością.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem rezydencji twórczych będzie stworzenie nowych ram i sieci umożliwiających wymianę pomysłów, metod twórczego działania pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie tańca w Polsce, Gruzji, Włoszech i Chorwacji. W szczególności projekt poprzez bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi będzie koncentrować się na rozwoju publiczności. Organizatorzy stawiają w swoich działaniach na podejście typu slow-paced, które zapewnia wystarczającą ilość czasu na budowanie relacji między uczestnikami, praktykę twórczą, zanurzenie się w procesie i głębokie zrozumienie tańca.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się tańcem, działających w jednej z 3 grup:
– artysta/artystka – choreografowie i tancerze,
– kurator/kuratorka – producenci, organizatorzy i prezenterzy,
– badacz/badaczka – filozofowie, teoretycy, historycy, krytycy, dokumentaliści i kinetografowie.

Harmonogram rezydencji:

Arts Research Institute of Georgia, Tbilisi, Gruzja, 29.05-17.06.2023 – tematem będzie badanie modeli rozwoju publiczności. Uczestnicy zgromadzą dane na podstawie rozmów ze społecznością lokalną. Następnie przekształcą twórczo ich odpowiedzi we własne wypowiedzi artystyczne.

Kuratorzy: prof. dr Levan Khetaguri i prof. dr Iuri Mgebrishvili.

TRAFIK Dance/Theatre Company, Rijeka, Chorwacja, 4-23.09.2023 – tematem będzie zrównoważony rozwój widziany przez pryzmat tańca i sztuk performatywnych. Uczestnicy wypracują wspólną strategię ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morze Adriatyckie.

Kuratorzy: Žak Valenta.

Movimento Danza, Neapol, Włochy, 4-16.03.2024 – tematem będzie inkluzywność tańca i sztuk performatywnych: międzypokoleniowa, międzykulturowa oraz dotycząca integracji osób z niepełnosprawnościami i bez.

Kurator: Gabriella Stazio

O rezydencjach moż­ecie również poczytać na naszym blogu: LINK.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Maria Opałka – Kierownik Działu Impresariatu Tańca
Mateusz Czekaj – Starszy Specjalista ds. Impresariatu Tańca, Manager Programu

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wyszomirska, agnieszka.wyszomirska@nimit.pl


O Movimento Danza:

Movimento Danza, kierowana przez Gabriella Stazio, jest stowarzyszeniem artystycznym i kulturalnym działającym od 1979 roku, Szkołą Tańca należącą do najlepszych w Europie oraz wielokrotnie nagradzanym Zespołem Tańca Współczesnego, z Młodym Zespołem Tanecznym należącym do najbardziej dynamicznych i kreatywnych we Włoszech. Od 1987 roku jest uznawana przez włoskie Ministerstwo Kultury, najpierw jako Kompania Tańca, a od 2000 roku jako Narodowa Organizacja Promocyjna. Od 2007 roku uznawana jest również przez Region Kampania. Wiele umiejętności i doświadczeń Movimento Danza zdobyła na arenie międzynarodowej, zarówno dzięki trasom – ponad 30 krajów świata – jak i skutecznemu modelowi zarządzania, który pozwolił Movimento Danza wygrać m.in. European Culture Call 2000 wraz z Tanztheatre Wupperthal oraz projekt „A different past, a common future”. https://www.movimentodanza.org/

Dyrekcja artystyczna Movimento Danza: Gabriella Stazio

Koordynacja projektu Movimento Danza: Eleonora Tempesta produzione@movimentodanza.org

O TRAFIK Dance/Theatre Company:

Niezależna grupa teatralna TRAFIK (transitional-fantastic theater) działa nieprzerwanie od 1998 roku. Jest jedną z pierwszych niezależnych grup teatralnych w Chorwacji w ogóle.

Jedną z ważnych zasad grupy jest współpraca kolektywów złożonych z artystów różnych profesji, różnych profili artystycznych – od dramaturgów, reżyserów, aktorów, tancerzy, plastyków, scenografów, oświetleniowców po muzyków – starających się przedstawić i połączyć z każdym nowym projektem artystycznym nowych współpracowników, nie tylko z Rijeki, ale z całej Chorwacji i z zagranicy.

Przesuwając granice między formami performatywnymi, nie rezygnując ze swojej specyficznej, rozpoznawalnej przez ruch poetyki, TRAFIK przyjmuje podejście badawcze w pracy nad każdym nowym spektaklem, zarówno na poziomie tematycznym, jak i wykonawczym.

Spektakle TRAFIK najczęściej kwestionują albo mniej znane, albo mniej zbadane tematy, specyficzne dla klimatu śródziemnomorskiego i Europy Środkowej, charakterystyczne przede wszystkim dla klimatu, z którego się wywodzi – Rijeki, a z drugiej strony komunikujące się poza swoim środowiskiem i dające się odczytać w szerszym, europejskim kontekście.

Dyrektor artystyczny: Jacques (Žak) Valenta, valentazak5@gmail.com, trafikanti1998@gmail.com, +385958025801

O Arts Research Institute of Georgia:

Celem Arts Research Institute of Georgia jest studiowanie teorii i praktyk artystycznych zarówno w Gruzji jak i na świecie poprzez badania i praktyczne projekty. Szczególny nacisk kładzie się na promocję najlepszych praktyk, dialog kulturowy, dyplomację kulturalną, światowe dziedzictwo materialne i niematerialne poprzez konferencje, dyskusje przy okrągłym stole, wykłady otwarte, wystawy, debaty, festiwale (między innymi festiwale Tańca i Teatrów Dziecięcych), rezydencje, różne projekty twórcze i publikacje.

Instytut jest jednym z ważnych międzynarodowych ośrodków studiów nad teorią i praktyką sztuki, przyciągającym zagranicznych partnerów do udziału we wspólnych badaniach i projektach. ARI jest członkiem UNESCO/ITI PA High Education Network oraz regionalnym partnerem EQ-Arts, biorąc udział w wydarzeniach związanych z edukacją artystyczną, konsultacjach i wdrożeniach. www.ariedu.ge

Dyrektor: Prof. dr Levan Khetaguri