Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza pierwszy nabór wniosków do projektu rezydencji twórczych „Dancing Together, Again!” realizowanego w ramach programu Kreatywna Europa. Jego główne założenia to wymiana kulturowa, współdziałanie artystów, producentów i badaczy tańca z naciskiem na proces twórczy oraz integrację z lokalną społecznością. Wnioski można składać do 31 stycznia 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Program obejmuje rezydencje organizowane w latach 2023-2024 w Gruzji, Chorwacji, Włoszech oraz Polsce. Pierwsza z rezydencji, do której ogłaszamy nabór, odbędzie się w Tbilisi w Gruzji w dniach 29.05-17.06.2023, a jej współorganizatorem jest Arts Research Institute of Georgia. Jej tematem będzie badanie modeli rozwoju publiczności. Uczestnicy zgromadzą dane na podstawie rozmów ze społecznością lokalną, a następnie przekształcą twórczo ich efekty we własne wypowiedzi artystyczne. Kuratorami rezydencji będą prof. dr Levan Khetaguri i prof. dr Iuri Mgebrishvili.

Kto może wziąć udział w „Dancing Together, Again!”?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się tańcem, działających w jednej z 3 grup:
– artysta/artystka – choreografowie i tancerze,
– kurator/kuratorka – producenci, organizatorzy i prezenterzy,
– badacz/badaczka – filozofowie, teoretycy, historycy, krytycy, dokumentaliści i kinetografowie.

Nie obowiązują żadne ograniczenia ze względu na wiek, pochodzenie kulturowe czy specjalne potrzeby. Organizatorzy zapewniają uczestniczkom i uczestnikom miejsce do pracy twórczej, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, stypendium i pokrywają koszty transportu.

Osoby biorące udział w rezydencji zostaną wybrane w naborach organizowanych równolegle we wszystkich pozostałych krajach partnerskich: Gruzji, Chorwacji, Włoszech. Zgłoszenia powinny zawierać notę biograficzną, portfolio/CV i prezentację wideo.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2023 r., wypełniając aplikację
za pośrednictwem formularza Microsoft Forms.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 28 lutego 2023 r. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową, a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.nimit.pl.

Organizatorami Rezydencji są:
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Movimento Danza w Neapolu i TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów
i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca,
dr Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Departament Tańca,

Koordynator projektu:

Mateusz Czekaj – kontakt: mateusz.czekaj@nimit.pl, +48 785 430 000

Kontakt dla mediów:

Agata Szymczak – kontakt: agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000