Otwieramy nabór na międzynarodową rezydencję twórczą w Chorwacji w ramach „Dancing Together, Again!”! Wnioski można składać do 30 kwietnia 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Główne założenia „Dancing Together, Again!” to wymiana kulturowa, współdziałanie artystów, producentów i badaczy tańca z naciskiem na proces twórczy oraz integrację z lokalną społecznością.

W ramach projektu odbywają się rezydencje organizowane w latach 2023-2024 w Gruzji, Chorwacji, Włoszech oraz Polsce. Więcej o założeniach „Dancing Together, Again!” można przeczytać tutaj.

Rezydencja, do której startuje nabór, odbędzie się w Rijece w Chorwacji w dniach 4-23 września 2023 roku, a jej współorganizatorem jest TRAFIK Dance / Theatre Co.

Tematem rezydencji będzie zrównoważony rozwój widziany przez pryzmat tańca i sztuk performatywnych. Uczestnicy wypracują wspólną strategię ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morza Adriatyckiego. Kuratorem rezydencji będzie Žak Valenta.

Kto może wziąć udział w „Dancing Together, Again!”?

W programie mogą wziąć udział wszystkie osoby zajmujące się tańcem, działających w jednej z 3 grup:

  • artysta/artystka – choreografowie i tancerze,
  • kurator/kuratorka – producenci, organizatorzy i prezenterzy,
  • badacz/badaczka – filozofowie, teoretycy, historycy, krytycy, dokumentaliści i kinetografowie.

Nie obowiązują żadne ograniczenia ze względu na wiek, pochodzenie kulturowe czy specjalne potrzeby. Organizatorzy zapewniają uczestniczkom i uczestnikom miejsce do pracy twórczej, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, stypendium oraz pokrywają koszty transportu.

W rezydencji wezmą także udział osoby wybrane w naborach przeprowadzonych równolegle w pozostałych krajach partnerskich: Gruzji, Chorwacji i Włoszech.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2023 roku. Aplikacje należy składać przez formularz Microsoft Forms (formualarz dostępny jest poniżej).

Zgłoszenia powinny zawierać notę biograficzną, portfolio/CV i prezentację wideo.

Regulamin naboru na rezydencję w Chorwacji:Projekt „Dancing Together, Again!” realizowany jest w ramach programu Kreatywna Europa.

Organizatorami Rezydencji są:

  • Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,
  • Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi,
  • Movimento Danza w Neapolu
  • TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

dr Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Departament Tańca

Koordynator projektu:

Mateusz Czekaj – kontakt: mateusz.czekaj@nimit.pl, +48 785 430 000

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl, +48 887 240 011