Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do projektu rezydencji twórczych „Dancing Together, Again!” realizowanego w ramach programu Kreatywna Europa. Jego główne założenia to wymiana kulturowa, współdziałanie artystów, producentów i badaczy tańca z naciskiem na proces twórczy oraz integrację z lokalną społecznością. Wnioski można składać do 17 listopada 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Program obejmuje rezydencje organizowane w latach 2023-2024 w Gruzji, Chorwacji, Włoszech oraz Polsce. Rezydencja, do której ogłaszamy nabór, odbędzie się w Neapolu we Włoszech w dniach 4 -17.03.2024, a jej współorganizatorem jest Movimento Danza. Jej tematem będzie inkluzywność tańca i sztuk performatywnych: międzypokoleniowa, międzykulturowa oraz dotycząca integracji osób z niepełnosprawnościami i bez. Kuratorem rezydencji będzie Gabriella Stazio.

Kto może wziąć udział w „Dancing Together, Again!”?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się tańcem, działających w jednej z 3 grup:
– artysta/artystka – choreografowie i tancerze,
– kurator/kuratorka – producenci, organizatorzy i prezenterzy,
– badacz/badaczka – filozofowie, teoretycy, historycy, krytycy, dokumentaliści i kinetografowie

Organizatorzy zapewniają uczestniczkom i uczestnikom miejsce do pracy twórczej, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, stypendium i pokrywają koszty transportu.

Osoby biorące udział w rezydencji zostaną wybrane w naborach organizowanych równolegle we wszystkich pozostałych krajach partnerskich, tj. Gruzji, Chorwacji, Włoszech. Szczegóły naboru znajdują się w regulaminie.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 17 listopada 2023 r., wypełniając aplikację za pośrednictwem formularza Microsoft Forms.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 1 grudnia 2023 r. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową, a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.nimit.pl

Organizatorami Rezydencji są:

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Movimento Danza w Neapolu i TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka. Sfinansowane ze środków UE.

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Magdalena Zalipska – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Departament Tańca

Koordynator projektu:

Mateusz Czekaj: mateusz.czekaj@nimit.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl