Wymiana kulturowa, wspólne działanie artystów, producentów i badaczy tańca oraz integracja z lokalną społecznością – to główne założenia międzynarodowych rezydencji twórczych Dancing Together, Again!. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zrealizuje je z zagranicznymi partnerami w ramach programu Kreatywna Europa. Nabór wystartuje w styczniu 2023.

Wersja do druku

Udostępnij

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca razem z Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Movimento Danza w Neapolu i TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka zorganizują rezydencje twórcze w latach 2023-2024.

Ich celem będzie stworzenie nowych ram i sieci umożliwiających wymianę pomysłów, metod twórczego działania pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie tańca w Polsce, Gruzji, Włoszech i Chorwacji. W szczególności projekt poprzez bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi będzie koncentrować się na rozwoju publiczności. Organizatorzy stawiają w swoich działaniach na podejście typu slow-paced, które zapewnia wystarczającą ilość czasu na budowanie relacji między uczestnikami, praktykę twórczą, zanurzenie się w procesie i głębokie zrozumienie tańca.

„Dancing Together, Again” to projekt taneczny realizowany po raz pierwszy przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Kreatywna Europa angażującego środki europejskie. Jest to niezwykle ważny moment w życiu Instytutu – otwiera nowe perspektywy wspierania sztuki i artystów oraz umożliwia budowanie jeszcze silniejszych relacji z artystami i organizacjami zagranicznymi. Rezultaty będą widoczne na polu artystycznym, badawczym i organizacyjnym i przełożą się na coraz większą obecność polskiego tańca i polskich artystów za granicą – mówi Karol Urbański, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. – W wymiarze artystycznym i społecznym projekt daje ludziom tańca z Polski, Chorwacji, Gruzji i Włoch szansę poznania się i wymiany doświadczeń. Życzę im twórczego czasu! – dodaje.

Kto może wziąć udział w „Dancing Together, Again!”?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się tańcem, działających w jednej z trzech grup:
– artysta/artystka – choreografowie i tancerze,
– kurator/kuratorka – producenci, organizatorzy i prezenterzy,
– badacz/badaczka – filozofowie, teoretycy, historycy, krytycy, dokumentaliści i kinetografowie.

Osoby biorące udział w rezydencji zostaną wybrane w naborach organizowanych w 4 krajach partnerskich. Zgłoszenia powinny zawierać notę biograficzną, portfolio oraz prezentację wideo.
Nie obowiązują żadne ograniczenia ze względu na wiek, pochodzenie kulturowe, czy specjalne potrzeby. Organizatorzy zapewnią uczestnikom miejsce do pracy twórczej, zakwaterowanie, wyżywienie, stypendium i pokryją koszty transportu.

„Dancing Together, Again!” – jak będą przebiegać rezydencje?

Rezydencje odbędą się w każdym z 4 krajów partnerskich: Gruzji, Chorwacji, Włoszech oraz Polsce.

Harmonogram rezydencji:

  • Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Gruzja, 29.05-17.06.2023 – tematem będzie badanie modeli rozwoju publiczności. Uczestnicy zgromadzą dane na podstawie rozmów ze społecznością lokalną. Następnie przekształcą twórczo ich odpowiedzi we własne wypowiedzi artystyczne.
    Kuratorzy: prof. dr Levan Khetaguri i prof. dr Iuri Mgebrishvili.
  • TRAFIK Dance/Theatre Company, Rijeka, Chorwacja, 4-23.09.2023 – tematem będzie zrównoważony rozwój widziany przez pryzmat tańca i sztuk performatywnych. Uczestnicy wypracują wspólną strategię ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morze Adriatyckie.
    Kuratorzy: Žak Valenta.
  • Movimento Danza, Neapol, Włochy, 4-16.03.2024 – tematem będzie inkluzywność tańca i sztuk performatywnych: międzypokoleniowa, międzykulturowa oraz dotycząca integracji osób z niepełnosprawnościami i bez.
    Kurator: Gabriella Stazio

Podczas każdej rezydencji, polscy uczestnicy (po jednym z każdej z kategorii) będą pracować wspólnie z reprezentantami krajów partnerskich w grupach 12-osobowych, realizując twórczym działaniem temat danej rezydencji.

W ramach tych działań wszyscy razem spotkają się z lokalnymi społecznościami, w tym z osobami o różnym statusie ekonomicznym, należącymi do różnych grup etnicznych i religijnych i zróżnicowanymi wiekowo – zarówno obywatelami krajów rezydencji, jak i imigrantami. Spotkają się także z osobami z niepełnosprawnościami oraz wykluczonymi pod względem dostępu do kultury.

Na zakończenie projektu w 2024 roku, wszyscy uczestnicy i uczestniczki poprzednich rezydencji zaprezentują swoje prace podczas rezydencji w Polsce, która stanie się jednocześnie festiwalem.

Cały projekt będzie dokumentowany poprzez filmy, blog i media społecznościowe.

Organizatorami Rezydencji są: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Movimento Danza w Neapolu i TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka.
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Koordynator projektu:
Mateusz Czekaj: mateusz.czekaj@nimit.pl, +48 785 430 000

Kontakt dla mediów:
Agata Szymczak: agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000