W porozumieniu z partnerami projektu „Dancing Together, Again!” z Chorwacji, Włoch i Gruzji Narodowy Instytut Muzyki i Tańca przedłuża nabór na międzynarodową rezydencję twórczą w Chorwacji. Wnioski będzie można składać do 31 maja 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Jednocześnie zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

  1. § 3 ust. 3 zyskuje brzmienie: „Nabór zgłoszeń do uczestnictwa w Rezydencji i Festiwalu trwa od 3 kwietnia do 31 maja 2023 r. […]”
  2. § 3 ust. 4 zyskuje brzmienie: „O zakwalifikowaniu do Projektu Zgłaszający zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 16 czerwca 2023 r.”

Główne założenia „Dancing Together, Again!” to wymiana kulturowa, współdziałanie artystów, producentów i badaczy tańca z naciskiem na proces twórczy oraz integrację z lokalną społecznością.

W ramach projektu w latach 2023-2024 rezydencje odbędą się w Gruzji, Chorwacji, Włoszech oraz Polsce. Więcej o założeniach „Dancing Together, Again!” można przeczytać tutaj.

Rezydencja, do której nabór zostaje przedłużony, odbędzie się w Rijece w Chorwacji w dniach 4-23 września 2023 roku, a jej współorganizatorem będzie TRAFIK Dance / Theatre Co.

Tematem rezydencji będzie zrównoważony rozwój widziany przez pryzmat tańca i sztuk performatywnych. Uczestnicy wypracują wspólną strategię ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morza Adriatyckiego. Kuratorem rezydencji będzie Žak Valenta.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru oraz formularz aplikacyjny można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do aplikowania!

Projekt „Dancing Together, Again!” realizowany jest w ramach programu Kreatywna Europa.

Organizatorami Rezydencji są: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Movimento Danza w Neapolu, TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Koordynator projektu:

Mateusz Czekaj – kontakt: mateusz.czekaj@nimit.pl, +48 785 430 000