Do projektu Dancing Together, Again! wpłynęły 64 wnioski, z czego 11 zostało poddanych ocenie merytorycznej. Ostatecznie stypendium otrzymają 3 osoby.

Wersja do druku

Udostępnij

W pierwszym etapie z 64 nadesłanych wniosków, 7 było skierowanych do partnera gruzińskiego, a 1 do partnera włoskiego, które to zostały im przekazane. 45 wniosków zostało odrzuconych ze względu na błędy formalne, w szczególności: niezgodną z regulaminem rezydencję podatkową, braki w formularzu zgłoszeniowym lub przesłanie zgłoszenia po terminie. Pozostałe 11 wniosków zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

W drugim etapie komisja Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w składzie:

  • Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. Tańca,
  • dr Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Departament Tańca, NIMiT
  • Mateusz Czekaj – Koordynator projektu, Dział Impresariatu Tańca, Departament Tańca, NIMiT

poddała ocenie merytorycznej poniższe wnioski:

Lp. Wnioskodawca Kategoria
1 Mateusz Adamczyk artysta
2 Monika Błaszczak artystka, badaczka
3 Anna Maria Dąbrowska artystka
4 Agnieszka Dubilewicz artystka
5 Sophia Gagina artystka
6 Jagoda Łukomska kuratorka
7 Agata Pieniek artystka
8 Darya Sheibak artystka
9 Izabela Skierska artystka
10 Justyna Warelis artystka, kuratorka
11 Karolina Wycisk kuratorka

Dokonując wyboru, komisja oceniała wnioski na podstawie następujących kryteriów: adekwatność idei zaprezentowanej w przesłanych materiałach do założeń i celów projektu, doświadczenie zawodowe osoby zgłaszającej, kreatywność w ujęciu tematu rezydencji.

Po dyskusji komisja zarekomendowała do finalnego etapu 5 wniosków:

Lp. Wnioskodawca Kategoria
1 Monika Błaszczak badaczka
2 Agnieszka Dubilewicz artystka
3 Jagoda Łukomska kuratorka
4 Darya Sheibak artystka
5 Justyna Warelis kuratorka

W trzecim, finalnym etapie komisja składająca się z przedstawicieli Partnerów projektu:

• Gabriella Stazio – dyrektor artystyczna Movimento Danza z Neapolu we Włoszech,
• Eleonora Tempesta – producentka Movimento Danza z Neapolu we Włoszech,
• Žak Valenta – dyrektor artystyczny TRAFIK Dance/Theatre Company z Rijeki w Chorwacji
• Levan Khetaguri – dyrektor Arts Institute Research of Georgia z Tbilisi w Gruzji oraz
• Mateusz Czekaj – koordynator projektu, Dział Impresariatu Tańca, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

wybrała 3 zgłoszenia z Polski, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Dancing Together, Again!:


Lp. Wnioskodawca Kategoria
1 Monika Błaszczak badaczka
2 Agnieszka Dubilewicz artystka
3 Jagoda Łukomska kuratorka

Serdecznie gratulujemy!

Wybrane osoby będą współpracowały twórczo podczas rezydencji w Gruzji z uczestnikami z krajów partnerskich:

Włochy
Kuratorka: Nicola Campanelli; badacz: Andrea Zardi; tancerka: Iole La Sala

Gruzja
Badacz: Salo Tsindeliani; kuratorka: Oliko Barbakadze; tancerz: Kote Liparteliani

Chorwacja
Badaczka: Sandra Šok; tancerz: Tony Flego; kuratorka: Josipa Bubaš

Pozostałym osobom biorącym udział w naborze serdecznie dziękujemy za złożone aplikacje i zachęcamy do ponownego składania wniosków na rezydencje w Chorwacji oraz we Włoszech!