Celem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalenie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości wybitnych polskich kompozytorów.

Wersja do druku

Udostępnij

Konkurs promuje dorobek muzyki polskiej XIX i XX wieku, zwłaszcza utwory, które są odkrywane na nowo. Dzięki temu repertuar ten można przywrócić w praktyce koncertowej. Konkurs jest kierowany do profesjonalistów, bez ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo. Ma się przyczynić do tego, by szeroka, międzynarodowa publiczność poznała prezentowane utwory, a spuścizna pokoleń polskich twórców doczekała się należytego opracowania i nowych edycji.

Równie ważnym celem konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich autorów. Organizacja konkursu to także promocja Polski jako miejsca, w którym odbywają się wydarzenia artystyczne o ogólnoświatowym zasięgu.

w ramach obecnej edycji

Wydarzenia

Publikacje