Zorganizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca konkurs na projekt statuetki III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej został rozstrzygnięty.

Wersja do druku

Udostępnij

Posiedzenie członków Jury odbyło się 20 lutego 2023 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do konkursu przystąpiło 9 kandydatów.

Jury obradowało w składzie:

 • prof. Prot Jarnuszkiewicz – Prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji ASP w Warszawie
 • dr hab. Rafał Rychter, prof. Uczelni – Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie
 • Natalia Zawadzka – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Lech Dzierżanowski – Dyrektor Artystyczny III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej, p. o. Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
 • Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Komisja zwróciła uwagę na zróżnicowanie przedstawionych projektów, wynikające z podejścia kandydatów do zadanego tematu. Po dokonaniu oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny (o których mowa w pkt VI Regulaminu konkursu) Jury zadecydowało o przyznaniu nagród:

 • I miejsce i nagroda w wysokości 8 000 zł:
  Katarzyna Grochowalska
 • II miejsce i nagroda w wysokości 5 000 zł:
  Sara Francuz
 • III miejsce i nagroda w wysokości 3 000 zł:
  Zofia Pilich
I miejsce

I miejsce

II miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce

Konkurs na projekt statuetki był skierowany do studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektu pamiątkowych statuetek, będących nagrodą wręczaną laureatom pierwszych trzech miejsc III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej. Statuetka powinna nawiązywać do muzyki polskiej, zwłaszcza XIX i pierwszej połowy XX wieku, a swoją formą prezentować współczesne trendy projektowe. Oceniane były m.in. oryginalność i atrakcyjność projektu, jego wartość promocyjna, poznawcza, artystyczna i użytkowa.

Nagrody zostaną wręczone 27 lutego 2023 o g. 13.00 w Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 5).


III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej – więcej informacji tutaj.
Nabór trwa do 28 lutego!