Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Jego celem jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych, dotyczących muzyki i tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie stałej dostępności w przestrzeni publicznej twórczości polskich kompozytorów i wykonawców, w postaci nagrań, wydawnictw nutowych, publikacji naukowych i popularyzatorskich, odnoszących się do wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej.

Elementem istotnym dla realizacji celów programu jest propagowanie utworów o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczących się w realiach rynku komercyjnego.

Program ułatwia i poszerza polskiej publiczności kontakt z muzyką również poza dużymi centrami kulturalnymi, a także sprzyja prezentacji polskich dzieł za granicą przez wykonawców polskich i zagranicznych.

Istotnym celem programu jest wykorzystanie nowych nagrań i publikacji dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, dlatego ważne jest również atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy możliwość ich prezentacji oraz dalszego funkcjonowania w domenie publicznej.

Wykazy dofinansowanych publikacji: